ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

الگوی ردیابی بیمار در حوادث طبیعی برای ایران: مطالعه دلفی

Year: 1396
COI: ICHED08_292
Language: PersianView: 205
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

Abstract:

زمینه و هدف: ردیابی مصدومان در حوادث شناسایی و ثبت نام مصدومان، ثبت اطلاعات و وضعیت پزشکی شان، اولویت بندی برای تخلیه از صحنه حادثه با توجه رنگ تریاژ، دنبال کردن و مکان یابی آنها از صحنه حادثه تا رسیدن به مرکز مراقبتی و سپس تا انتهای دوره درمان و وضعیت ترخیص می باشد. هدف از این مطالعه ارایه الگوی سیستم ردیابی بیمار در حوادث طبیعی برای ایران است.روش کار: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش دلفی در سال 1395 انجام شد. ابتدا سیستم های ردیابی بیمار در حوادث و فوریت ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن، ترکیه و ایران با استفاده از منابع کتابخانه ای چاپی و الکترونیکی، مکاتبه با سازمانها و نویسندگان مقالات مطالعه و گردآوری و مقایسه شد. ابزار گردآوری داده ها فرم استخراج داده بود که روایی آن توسط اساتید سنجیده شد. سپس الگوی اولیه سیستم ردیابی بیمار در حوادث طبیعی طراحی شد و اعتبارسنجی آن از طریق تکنیک دلفی در سه راند انجام شد. تحلیل داده ها در مرحله بررسی سیستم های سایر کشورها با استفاده از تحلیل محتوا و رسم جداول تطبیقی و تعیین وجوه اشتراک و افتراق سیستم های مطالعه شده و در محله اعتبارسنجی با استفاده از آمار توصیفی (تعداد، درصد و میانگین) و نرم افزار spss انجام شد.یافته ها: در الگوی اولیه پیشنهادی برای ایران سه حیطه شامل محتوا، وظیفه و فناوری سیستم ردیابی بهنظرخواهی از خبرگان گذاشته شد. پس از تحلیل نظرات خبرگان و توافق حیطه های سه گانه، در راند دوم این سه حیطه در قالب 136 زیر حیطه به نظرخواهی گذاشته شد. پس از انجام راند دوم و سوم نهایتا در مورد 127 مولفه توافق جمعی بدست آمد. داده ها در قالب سه حیطه و 10 زیرحیطه دسته بندی شد. تجزیه و تحلیل های آماری توصیفی بر روی داده های جمع آوری شده از نظرات اعضای پانل در جدول ارایه گردیده است نتیجه گیری: کشور ایران فاقد روند منظم برای مستندسازی اطلاعات مصدومان ناشی از حوادث طبیعی می باشد و ارایه الگوی سیستم ردیابی بیمار میتواند اقدام بشردوستانه و موثری جهت ارتقای فرآیند شناسایی، مراقبت، تخلیه و انتقال مصدومان از صحنه حادثه، مستندسازی و پیگیری شرایط پزشکی و مکانی آنان باشد

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is ICHED08_292. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/852709/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
توکلی، ناهید و یارمحمدیان، محمدحسین و صفدری، رضا و کیوان آرا، محمود،1396،الگوی ردیابی بیمار در حوادث طبیعی برای ایران: مطالعه دلفی،8th International Congress on Health in Emergencies and Disaster ،Tehran،https://civilica.com/doc/852709

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support