بررسی جرایم تروریستی در مناطق مرزی استان س و ب و ارایه راهکارهای پیشگیرانه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,384

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICDSCONF01_147

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398

Abstract:

زمینه و هدف: تروریسم، جرایم و اقدامات تروریستی بی گمان یکی از برجسته ترین مسایل و دشواری ها در جهان کنونیاست. جرایم تروریستی یکی از جرایم جهان شمول میباشد و علاوه بر اینکه به افراد جامعه لطمه وارد می کند، نظم عمومی رانیز مختل کرده و در اکثر کشورهای محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در حال وقوع، گسترش و مایه نگرانی جامعهجهانی است.استان سیستان و بلوچستان و مناطق مرزی آن از دیرباز و براساس شرایط محیط پیرامون در جوار مرز پاکستان و افغانستانبستر مناسبی برای رشد گروهک های معاند، تروریست و افراطی بوده است. بعد از انقلاب و در سالهای اخیر فعالیت ها واقدامات تروریستی علیه مردم بیگناه، نیروهای نظامی، امنیتی و مرزی در استان س و ب با حمایت استکبار جهانی و برخیکشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به علت مهیا بودن شرایط بحران زا در دستور کار قرار گرفته تا ناامنی را در استان سیستانو بلوچستان و مناطق مرزی ایجاد و گسترش داده و در نهایت امنیت داخلی و ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت الشعاع قرار دهد.روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روشگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و با استفاده از کتب، مقالات، منابع اینترنتی و تجارب میدانی موجود در عرصه مقابلهبا جرایم تروریستی استفاده گردیده است.یافته ها: نظر به داده های تحقیق، جرم شناسی جرایم تروریستی گروهک های معاند در مناطق مرزی استان س و ب متاثر از1- عوامل فردی شامل: عوامل زیستی و روانی 2- عوامل اجتماعی از جمله: محیط اجتماعی، شخصی (محیط اجتناب ناپذیر،محیط انتخابی، محیط اتفاقی، محیط تحمیلی) و محیط اجتماعی عمومی بوده و بن مایه های علل وقوع جرایم تروریستی درمناطق مرزی شامل مباحث مرتبط با ایدیولوژی و مذهب، مسایل قومی و ملی، عدم انسداد کامل مرز، تنگدستی و محرومیت،وجود گروهک های معاند و تندرو در آنسوی مرز و نزدیک مرزهای استان س و ب و همچنین ظهور گروهک های افراطی وتندرو با حمایت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در افغانستان و پاکستان می باشد که با توجه ویژه به پیشگیری وضعیمی توان شاهد کاهش جرایم تروریستی در این بخش از سرزمین پهناور ایران اسلامی باشیم.نتایج: نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که توجه ویژه به پیشگیری وضعی از جمله: انسداد فیزیکی و کاملمرز (دیوار امنیتی)، احداث برجک های مرزی در مناطق مرزی و کوهستانی صعب العبور، استفاده از تجهیزات و تکنولوژی نویندر پایش و کنترل موثر مرز، مبارزه موثر و همه جانبه با قاچاق (کالا، سوخت، انسان و اسلحه) و مبارزه با تامین منابع مالیتروریسم می تواند به عنوان یک راهکار در پیشگیری از جرایم تروریستی در مناطق مرزی استان س و ب موثر باشد.

Authors

پرویز قاسم زاده بجندی

پژوهشگر ارشد حوزه مرز، امنیت و تروریسم

رضا فنازاد

عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور واحد شهریار

سیدیوسف موسوی

عضو هییت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

احمد قاسم زاده بجندی

پژوهشگر ارشد حوزه علوم سیاسی