کنترل اثرات نامطلوب لرزش ناشی از حرکت قطار در تونل های شهری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 517

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DTCE05_001

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

گسترش جوامع شهری و پیشرفت دانش حمل ونقل استفاده از سیستم های حملونقل ریلی در شبکه تونل های زیرزمینی را در پی داشته است. حرکت قطار در داخل تونل باعث ایجاد یک انرژی جنبشی شده که این انرژی در اطراف تونل توزیع و باعث ایجاد مجموعه ای از امواج لرزشی در خاک و سنگ اطراف و پی ساختمان های مجاور می گردد. از پیامدهای نامطلوب ناشی از این امواج، آزار و اذیت ساکنان مجاور این تونل ها و یا حتی بروز خسارت های سازهای در بلند مدت است. لذا بررسی راهکارهای کاهش لرزش در تونل های شهری امری ضروری است. در این مقاله سعی شده ضمن معرفی استاندارد FTA به عنوان یکی از پرکاربردترین معیارهای مورد استفاده در این حوزه، فرآیند کامل اندازه گیری و مدل سازی تاثیر حرکت قطار در باکس و تونل های شهری تشریح شود. همچنین به عنوان یک مطالعه موردی نمونه ای از برداشت های میدانی و مدلسازی عددی انجام شده در متروی فرودگاه امام خمینی (ره) که به منظور بررسی تاثیر حرکت قطار بر برج مراقبت فرودگاه انجام شده تشریح گردیده است و راهکارهای پیشنهادی به منظور کم کردن اثرات نامطلوب حرکت قطار در مجاورت این سازه مورد بحث قرار گرفته شده است. نتایج برداشت های میدانی با در نظر گرفتن تاثیر میرایی های مختلف ناشی از گسترش امواج ارتعاشی از تونل مترو تا سازه نشانگر بالا بودن میزان لرزش بین 20 تا 30 دسیبل بوده که جهت کم کردن این میزان لرزش، پیشنهاد استفاده از فرش های جاذب و ادوات خاص روسازی و ترانشه های جاذب امواج لرزشی ارایه شده است

Authors

علی مظاهری

کارشناس ارشد مکانیک سنگ – کارشناس فنی مترو فرودگاه امام خمینی (ره) - شرکت مهندسی سپاسد

رضا ناطقی

دانشجو دکترای مکانیک سنگ – معاون فنی متروی فرودگاه امام خمینی (ره)- شرکت مهندسی سپاسد

سعید ربیعی

کارشناس ارشد راه آهن- مسیول روسازی متروی فرودگاه امام خمینی (ره) - شرکت مهندسی سپاسد