بررسی مفهوم مسیولیت مدنی درتعارض قوانین

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 407

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH03_125

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

از نظر تعارض قوانین، مسیولیت مدنی دربرگیرنده الزام های خارج ازقراراست وقاعده حل تعارض خاصی دارد.برخی ازحقوقدانان،قانون مقرردادگاه رادراین بیمه حاکم دانسته اند.بیشترحقوقدانان،مسیولیت مدنی به مفهوم عام آن راتابع قانون محلی قرار داده اندکه فعل زیانباردرقلمرو زمینی یادریایی یا هوایی آن به بار آمده است ومعتقدند که این قانون،شرایط،ارگان وآثار دعوا راتعیین خواهد کرد.به دلیل نارسایی های ناشی ازاعمال مطلق نظریه سنتی قانون محل وقوع فعل زیانبار ودشواری مربوط به تعیین محل وقوع فعل زیانبار،برخی ازاندیشمندان حقوقی،ازنظریه ای جانبداری کرده اند که بسیار انعطاف پذیر وبرطبق آن،ازمیان قوانین متعارض،قانونی حاکم بردعوای مسیولیت مدنی خواهد بود که باتوجه به اوضاع واحوال دعوا و وضعیت وموقعیت عامل ورود زیان وزیان دیده مناسب ترین قانون باشد.

Keywords:

مسیولیت مدنی , قانون مقر دادگاه , قانون محل وقوع فعل زیانبار , قانون حاکم و قانون ماهوی

Authors

جواد نکودری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی