مقایسه میزان انتشار گازهای CO2 و CH4 از معشل های گازی در یک وحد بهره برداری، نمک زدایی و ایستگاه تقویت فشار گاز اسماری و بنگستان منتخب شرکت مناطق نفت خیز جنوب ایران با روش فاکتور انتشار

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

375

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCEAE01_085

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

کشور ایران با انتشار 552 میلیون تن گاز CO2 در سال 2015 رتبه 8 را در انتشار گاز دی اکسید کربن حاصل از احتراق سوخت در جهان و رتبه 3 مشغل سوزی گاز در جهان (رتبه اول خاورمیانه) را به خود اختصاص داده است. واحدهای بهره برداری نمک زدایی نفت، ایستگاه های تقویت فشار گاز آسماری و بنگستان به دلیل داشتن مشعل های گازی سبب ا نتشار مقادیر زیادی از گازهای دی اکسید کربن و متان می شود که باعث آسیب به محیط زیست و تغییر در شرایط آب و هوایی خواهد شد؛ بنابراین لازم است که میزان انتشار این گازها از واحدهای فرآورش نفت و گاز برآورد شود. در این تحقیق از روش ضرایب انتشار ارایه شده به وسیله سازمان های مختلف برای تعیین میزان انتشار گازهای CH4,CO2 از مشعل های استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده مشعل های کارخانه بهره برداری با میزان انتشار 258/162 تن در روز گاز CO2 از مشغل گازی بنگستان و 58/671 تن در روز از مشعل های گازی آسماری و برای گاز CH4 ، در مشعل های بنگستان 0/861 تن در روز و در مشعل های گازی آسماری با 0/195 تن در روز در مقایسه با سایر کارخانه ها بیشترین میزان انتشار از مشعل های گازی را دارا می باشند.

Keywords:

گازهای گلخانه ای CH4 , CO2 مشعل های گازی , ضریب انتشار , واحد بهره برداری , نمک زدایی , ایستگاه تقویت فشار گاز اسماری و بنگستان

Authors

مایدهروزخوش
مایده روزخوش

دانشجوی دکتری گروه محیط زیست واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ایران

سولمازدشتی
سولماز دشتی

استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ایران