کانی شناسی، ساخت، بافت و کنترل کننده های کانه زایی در کانسار مس تنکاشکن، منطقه رمشک، جنوب شرق کرمان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 983

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PNUGEO11_041

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1398

Abstract:

کانسار مس تنکاشکن در جنوب شرق استان کرمان، در مجاورت استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و در 8کیلومتری جنوب روستای رمشک واقع شده است. سنگ میزبان کانه زایی شامل بازالت های بالشی و سنگ های رسوبی دانهریز سیلتی (که در بخش های زیرین حاوی مقداری بازالت نیز می باشند) مرتبط با توالی افیولیتی رمشک بوده که با سنگ-های کالک شیستی و نازک لایه آهکی و سنگ های آهکی ضخیمتر همراه هستند. رخساره های کانسنگ از پایین به بالاشامل 1) رخساره رگه- رگچه ای و برشی، 2) رخساره سولفیدی تودهای و 3) رخساره گل اخرا میباشد. ماده معدنی دارای بافت های توده ای، رگه- رگچه ای و برشی می باشد. کانه زایی در کانسار تنکاشکن شامل کانی های اولیه پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت و اولیژیست وکانی های ثانویه مالاکیت، آزوریت، کوولیت، و اکسید- هیدروکسیدهای آهن می - باشند. دگرسانی های عمده در کانسارتنکاشکن رمشک شامل کلریتی، کربناتی، اپیدوتی، سریسیتی و سیلیسی می باشد. براساس مطالعات سطحی و زیرسطحی صورت گرفته در منطقه و ویژگی های ماده معدنی ازجمله دگرسانی، ساخت و بافت،کانی شناسی و رخساره های کانسنگ، به نظر می رسد که این کانسار در اثر فعالیتهای آتشفشانی زیردریایی در یکحوضه آتشفشانی رسوبی بصورت سولفید توده ای آتشفشانزاد تشکیل شده است.

Authors

پوریا ولیخانی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه صنعتی شاهرود

فردین موسیوند

استادیار گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه صنعتی شاهرود

حبیب اله قاسمی

استادگروه پترولوژی وزمین شناسی اقتصادی،دانشگاه صنعتی شاهرود