ماگماتیسم آلکالن بازی پرمین بلده، البرز مرکزی: شاهدی بر تداوم حوضه کششی کافتی پرمین در البرز

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 555

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PNUGEO11_252

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1398

Abstract:

توالی سنگی کاملی از نهشته های پرمین شامل سازندهای دورود (ماسه سنگ و شیل)، روته (سنگ آهک با بین لایه هایی ازمارن) و نسن (سنگ آهک و شیل) در منطقه بلده در البرز مرکزی وجود دارد. در این توالی، سنگ های آتشفشانی ونفوذی کم عمق بازی آلکالن در سازندهای دورود و روته رخنمون دارند. ترکیب این سنگ ها عمدتا در محدوده بازی وبرخی از دایک ها، لامپروفیری هستند. این سنگ ها در سازند دورود به صورت دایک و توده های کوچک دیابازی،میکروگابرویی و لامپروفیری و در بخش بالایی سازند روته به شکل بازالت به همراه آذرآواری های وابسته دیده می شوند.کانی های اصلی این سنگ ها را پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و گاهی الیوین در بازالتها، دیابازها و میکروگابروها وپلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و آمفیبول فراوان در لامپروفیرها تشکیل می دهند. بررسی پتروگرافی و ریزرخساره های سازندروته منجر به تشخیص سه محیط لاگون، پشته های سدی و دریای باز شده است. نبود رخساره های ریفی گسترده و رسوباتتوربیداتی نشانگر تهنشست توالی کربناته روته در یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ است که با فعالیت های آتشفشانی بازیهمراهی می شده است. به نظر می رسد در زمان پرمین، هنوز پهنه البرز به صورت یک حوضه کششی کافتی کم عمق درجنوب اقیانوس پالیوتتیس جای داشته و فعالیت ماگمایی آن با زمین ساخت کششی اواخر پالیوزوییک در حاشیه شمالیگندوانا منطبق بوده است.

Authors

حدیقه خاتون کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

حبیب اله قاسمی

استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

عزیزاله طاهری

استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود