مدل سازی اثرات بهداشتی آلودگی PM10 در ناحیه نیمه خشک: مطالعه موردی زابل، ایران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 536

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HDUSMED01_047

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1398

Abstract:

مقدمه و هدف: سازمان جهانی بهداشت، تعداد مرگ ومیر زودرس ناشی از آلودگی هوای شهری را بیش از3/1 میلیون نفر در سال 2010 اعلام کرده است.مواد و روشها: اثرات کوتاه مدت قرار گرفتن در معرض ذرات معلق 10 میکرونی (PM10) برروی جمعیت شهرستان زابل با استفاده از نرم افزار AirQ2.2.3 مدل سازی شد که داده های غلظت PM10در طول سالهای 2013-2015 برای ارزیابی نسبتهای اختصاص یافته برای اثرات بهداشتی ،تعداد کل موارد مرگ و میر، مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای تنفسی و قلب و عروق و بیماران پذیرش شده تنفسی و قلب و عروقی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی در مانی تحت پوشش بررسی شد. نتایج:غلظت روزانه PM10در 73 روز از سال 2014-2013 و 144 روز از2015-2014 بالاتر از حد استاندارد بوده است. میانگین غلظت PM10در دوره بادهای 120 روزه از سالهای مورد بررسی بالاتراز بقیه روزهای سال بوده است. با این حال، تعداد مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای تنفسی، قلب و عروق در سال 2015 -2014 نسبت به سال 2014-2013 تقریبا 50 درصد افزایش یافته است. خلاصه: این سطح گسترده از اثرات بهداشتی PM10برروی جمعیت تحت پوشش شهرستان زابل نیاز به اقدامات کنترل و مدیریت فوری برای کاهش طوفان گرد و غبار در این منطقه دارد

Authors

محمود تقوی

دکترا بهداشت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

شهین احمدی

کارشناس ارشد بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل

سمیه رهدار

کارشناس ارشد بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل