مروری بر روش های مجازی سازی در اینترنت از دستگاه های لبه با تکنولوژی کانتینر

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 384

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICTI02_096

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

Abstract:

تکنولوژی های مجازی سازی سبک وزن انقلابی را در جهان توسعه نرم افزاری را معرفی نوآوری ها و انعطاف پذیری هایی در این حوزه رقم زده است. اگرچه مزایای به وجود آمده توسط این راه حل های نوظهور به طور گسترده ایت در زمینه محاسبات ابری به رسمیت شناخته شده اند، با این حال پیشرفت های اخیر نیز موجب گسترش چنین تکنولوژی هایی در زمینه های مختلف گردیده اند. به عنوان مثال، مزایای اینترنت اشیا (IoT) و محاسبات لبه متحرک (MEC) در زمینه مجازی سازی کانتینر با به کار گیری قابلیت های استفاده از این تکنولوژی ها نه تنها در مراکز داده ای بلکه در دستگاه های مرتبط، با منابع محاسباتی کمترمانند کامپیوترهای تک بورد شناخته شده اند. این موضوع منجر به روند رو به رشدی در مینه افزایش بهره وری طراحی اجرای حیاتی حالات لبه IoT / (به عنوان مثال، گیت ها) برای فعال سازی مفهوم مجازی سازی دستگاه ها می گردد. امکان سنجی به کار گیری موثر مجازی سازی در کامپیوترهای تک بورد در حال حاضر در بیشتر مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، این مطالعات تنها دستگاه های محدود و معیارهای عملیاتی کمی را در ارزیابی ها مدنظر قرار داده اند. این مقاله به دنبال این بوده که این شکاف را پر کرده و دیدگاه هایی را برای پژوهش های آتی به واسطه ارزیابی عملکردی جامع ارائه دهد و هدف آن نشان دادن نقاط قوت و ضعف یک سری دستگاه های توان پایین هنگام استفاده از نمونه های کانتینر مجازی بوده است. این تحقیق از دیدگاه هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و پردازش اطلاعات، توصیفی می باشد.

Authors

مهسا نقیبی

گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

زهرا منصور

گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

عباس میرزایی

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

سعید کریم زاده

گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران