بررسی ابعاد حقوقی حوادث ورزشی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 612

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCRSS01_049

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

Abstract:

در مسابقات مختلف ورزشی و با رشد و توسعه روزافزون ورزش در جهان و بروز حوادث و اتفاقات گوناگون در آن نیاز به تدوینقوانین و ضوابط ویژه در محیط ورزش بسیار احساس شد. یکی از مراجع ذی صلاح که از اواخر قرن 19 به منظور رسیدگی بهمعضلات حقوقی در ورزش به وجود آمد، دادگاه حکمیت ورزش به عنوان یک نهاد مستقل در لوزان سویس بود. به دلیل اهمیتخاص و پیچیدگی که به مرور زمان در مسائل حقوق ورزش به وجود آمد شاخه ای به حقوق ورزش اختصاص داده شد و در سال1984 یک رشته دانشگاهی به نام رشته حقوق ورزشی در یونان به وجود آمد و اولین همایش ملی حقوق ورزش در کشور یونان باحضور نمایندگان حقوق قضایی کشورهای مختلف برگزار شد.در قرن اخیر با سرعت گرفتن پیشرفت های علمی و تکنولوژی، ورزش نیز شتاب فزاینده ای به خود گرفت. ورزش که در ابتدا بهعنوان یک وسیله تفریح و سرگرمی در کشور ما به علت توصیه های دینی به عنوان یک فضیلت اخلاقی محسوب می شد، به ناگاهتیدیل به صنعتی عظیم شد که حجم وسیعی از پول را در سرتاسر جهان به حرکت در آورد و ورزشی که تا پیش از آن فقط هزینهبر بود، تبدیل به صنعتی غول پیکر گردید که تمامی کشورها به خاطر جریان عظیم مالی و گردش نقدینگی و نیز کارایی های آنبه عنوان یک نهاد اجتماعی که میلیون ها طرفدار در سراسر جهان دارد، به فکر بسط و گسترش آن در کشورهای خود افتادند.

Authors

امید قاسمی

موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان

مهدی جلیلی

مدیرگروه حقوق موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان. وکیل پایه یک دادگستری