تحلیل و بررسی روش نوین استفاده از موج شکن متخلخل در بنادر و تعمیم آن به صورت ایجاد دریچه در بدنه موج شکن ها (مطالعه موردی بندر انزلی)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 350

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVIL03_244

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1398

Abstract:

در این مقاله بخشی از طرح توسعه بندر انزلی که بصورت نوین اجرا شده است ، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس طرح توسعه ارائه شده برای بندر انزلی بخشی از موج شکن شرقی بندر بصورت تجربی، به شکل لایه بندی شده و متخلخل اجرا شده است تا سبب عبور آب از بدنه موج شکن شده و از رکود آب و نشست رسوبات در حوضچه بندری جلوگیری شود و هزینه لایروبی حوضچه بندری نیز کاهش یابد. در این مقاله موج شکن شرقی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته و کارایی بخش لایه بندی شده آن در طرح توسعه مورد کاوش قرار گرفته است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده مدلی جدید تر به صورت ایجاد دریچه در بدنه موج شکن ارائه شده است. در نهایت پس از مدلسازی های مختلف در برنامه مایک و ژئو استودیو نتایج بدست امده نشان دهنده آن بوده است که روش تجربی لایه بندی باعث عبور آب از بدنه موج شکن و کاهش در رسوب گذاری در پشت موج شکن شرقی طرح توسعه بندر خواهد شد و همچنین برای ایجاد سرعت آب عبوری بیشتراز بدنه موج شکن میتوان از دریچه نیز در بدنه موج شکن استفاده نمود. بنابراین علاوه بر اینکه روش تجربی اجرا شده قابل پذیرش و قابل کاربرد در سایر پروژه های طرح توسعه است میتوان از روش ایجاد دریچه نیز استفاده نمود.

Keywords:

موج شکن , موج شکن لایه بندی شده , عبور آب از بدنه موج شکن , دریچه , طرح نوین توسعه بندر انزلی , GeoStudio , Mike21

Authors

مونا شریفی

دانشجوی کارشناسی ارشد سواحل بنادر

میراحمد لشته نشایی

دانشیار دانشگاه گیلان

میلاد شیرین زبان

کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک