تدریس تیمی (Team-Teaching) در آموزش عالی: تجارب زیسته و تیم سازی مجازی در یاددهی و یادگیری الکترونیکی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 853

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICELEARNING13_035

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

Abstract:

یاددهی و یادگیری در آموزش عالی متاثر از عوامل مختلفی می باشد که یکی از این عوامل به حوزه تدریس و شیوه ها و روش تدریس استاد مربوط می گردد. اهمیت این عامل در حوزه آموزش الکترونیکی و یاددهی و یادگیری الکترونیکی با توجه به ماهیت این دوره ها و همچنین فناوری های موجود از اهمیت بیشتری برخوردار است. از جمله روشهای مربوط به این عامل، روش تدریس تیمی ( team-teaching) و تیم سازی مجازی در یاددهی و یادگیری الکترونیکی می باشد. از همین رو این پژوهش با رویکردی کیفی ابتدا به مطالعه تیم سازی مجازی و ویژگی های یک استاد موفق در تیم سازی مجازی در کلاس درس و بهینه نمودن فرایند یاددهی و یادگیری الکترونیکی پرداخته است و سپس با بیان چالشهای موجود در این روش ، تجارب زیسته تدریس تیمی در یکی از کلاس های آموزش الکترونیکی ارایه نموده است. نتایج پژوهش حکایت از این دارد که با توجه به شرایط خاص آموزش عالی در ایران و خصوصا دوره های آموزش الکترونیکی ، اجرای روش تدریس تیمی با چالشهای متعددی از جمله عدم هماهنگی اساتید ، سردرگمی دانشجو و... روبرو می باشد که می تواند به افت کیفیت آموزشی منجر گردد.همچنین در بعد موفقیت استاد در تیم سازی و ایجاد تیمهای مجازی برای تدریس ، با وجود فراهم بودن زیرساختهای فنی و آموزشی، توانمندی های شخصی اساتید در سطح مطلوبی نمی باشد.

Authors

اصغر زمانی

استادیار، مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مهتاب پورآتشی

استادیار، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی