CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

استفاده از الگوریتم PSO در شکل دهی به سازه های روباتیک در معماری

عنوان مقاله: استفاده از الگوریتم PSO در شکل دهی به سازه های روباتیک در معماری
شناسه (COI) مقاله: INFM02_012
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

عطاالله رفیعی باجی گوابر - دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی ورباتیک دانشگاه آزادلاهیجان
ابوالفضل نیکوئیان - گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی آیندگان تنکابن
محمد رشوند - گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی آیندگان تنکابن
مهدی زعفری - گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی آیندگان تنکابن

خلاصه مقاله:
معماری بایونیک با الهام از شکل و کارکرد و رفتار پدیده های طبیعی و موجودات درابتدای کار خود توانست سازه ها وساختمان هایی را خلق کند که در کارکرد و ایستایی و خواسته های مخاطب، اصیل و غنی باشد. انواع استفاده از این اشکال و کارکرد و رفتارها در معماری بایونیک دیده شده اند. پژوهش حاضر، به یکی از الهامات نوی تکنولوژی و بویژه حوزه ی هوش مصنوعی و روباتیک . کاربرد آن در معماری می پردازد. که هوش جمعی جانداران است. حوزه ی دقیق کار این پژوهش، هوش جمعی پرندگان و ماه یهاست که در حرکت خود به سوی هدف و یافتن غذا و اقدامات در جهت محافظت از خود و دسته ی خود، بهینه و کارآ رفتار می کنند. الگوریتم حاصل از بررسی این رفتار در هوش مصنوعی PSO نام دارد و الگوی شبیه سازی حرکت شان در گروه )گله(، BOID نامیده می شود. در مسیر رسیدن به ایده ی پیشنهادی هوش جمعی پرندگان و ماهی ها در معماری، ابتدا به هوش مصنوعی جمعی )ازدحامی( و روباتیک ازدحامی و نحوه ی روبات ها در یک ازدحام ) ازمدلسازی شان تا ارتباط شان باهم ( پرداخته شده است و درنهایت مدل پیشنهادی برای بدنه های مختلف معماری از جمله سقف، به تفصیل گفته شده است و کاربردهای آن عنوان شده است.

کلمات کلیدی:
الگوریتم pso 2 هوش جمعی 3 سازه های رباتیکی 4 هوش ازدحامی 5 معماری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/867728/