ویژگی های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبه ایران به تفکیک پست بازی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 865

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSP-10-38_004

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ ویژگی های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان تیم ملی هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبه ایران، به تفکیک پست بازی بود.براساس پست های بازی، بازیکنان در پست گوش (10 نفر)، پست بغل (11 نفر)، پست خط زن (11 نفر)، پست پخش (10 نفر) و پست دروازبان (هشت نفر) طبقه بندی شدند. میانگین سنی بازیکنان 3/2 ± 17سال بود. ویژگی های پیکری (با استانداردهای انجمن بین المللی پیشبرد پیکرسنجی ورزشی و به وسیله کالیپر و متر پیکرسنجی) و فیزیولوژیک توان هوازی (آزمون یک مایل دویدن)، توان بی هوازی (آزمون وینگیت 30 ثانیه با کارسنج مونارک) و قدرت پنجه (قدرت گرفتن پنجه با دستگاه دینامومتر) نیز ارزیابی شدند. برای مقایسه ویژگی های موردبررسی در پست های مختلف، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بازیکنان پست گوش با میانگین 6/5 ± 180 کوتاه قدترین بازیکنان هستند و این مقدار در مقایسه با دیگر پست ها معنادار است (0.05 ≥P ). سایر متغیرهای پیکری دربین پست های مختلف معنادار نیستند (0.05 < P). از متغیرهای فیزیولوژیک، توان هوازی دربین پست های گوش-خط زن، خط زن-پخش، پخش-دروازبان و دروازبان-گوش، تفاوت معنادار دارد (0.05 ≥ P) (پخش < گوش < بغل < خط زن < دروازبان). نتایج نشان داد که بازیکنان تیم ملی هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبه ایران، شرایط فیزیکی و فیزیولوژیک مناسبی ندارند. با توجه به نقش های ویژه بازیکنان در هر پست و نیازمندی فیزیکی و فیزیولوژیک آن پست، استفاده از این داده ها به عنوان مرجع در کشف یا شناسایی بازیکنان در پست های مختلف مفید خواهد بود.

Authors

امین دانشفر

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه کانتربری، کرایست چرچ، نیوزلند

حمید آقا علی نژاد

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

رضا قراخانلو

استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مهدی بیاتی

استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ghobadi H, Rajabi H, Farzad B, Bayati M, Jeffreys I. ...
 • Marques MC, González-Badillo JJ. In-season resistance training and detraining in ...
 • Ronglan LT, Raastad T, Børgesen A. Neuromuscular fatigue and recovery ...
 • Eston R, Reillym T. Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual. ...
 • Buchheit M, Laurse PB, Kuhnle J, Ruch D, Renau C, ...
 • Faghfouri Azar M, Bayat MR, Jamali Fashi R. Profile of ...
 • Zapartidis I, Kororos P, Christodoulidis T, Skouasf D, Bayios I. ...
 • Ziv G, Lidor R. Physical characteristics, physiological attributes, and on-court ...
 • Zapartidis I, Toganidis T, Vareltzis I, Christodoulidis T, Kororos P, ...
 • Ingebrigtsen J, Jeffreys I, Rodahl S. Physical characteristics and abilities ...
 • Ingebrigtsen J, Dillern T, Shalfawi SA. Aerobic capacities and anthropometric ...
 • Agha-Alinejad H, Donyamali A, Bayati M, Mirakhori Z, Yousefi V, ...
 • Bayati M, Agha-Alinejad H, Donyamali A, Farzad B, Yousefi V, ...
 • Arazi H, Mehrabani J, Javan J, Nobari J. Description of ...
 • Whittingham N, Ward R, Ross WD. A computer based physique ...
 • Agha-Alinejad H, Rajabi H, Siahkohian M. Applied exercise physiology. 2nd ...
 • Gorostiaga EM, Granados C, Ibañez J, González-Badillo JJ, Izquierdo M. ...
 • Heyward VH. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 6th Ed. ...
 • Khalili E, Agha-Alinejad H, Bayati M, Sheikhlouvand M, Isanejad A, ...
 • Srhoj V, Marinović M, Rogulj N. Position specific morphological characteristics ...
 • Hnjec K, Vuleta D, Milanović D, Gruić I. Performance indicators ...
 • Zapartidis I, Skoufas D, Vareltzis I, Christodoulidis T, Toganidis T, ...
 • Van den Tillaar R, Ettema G. Effect of body size ...
 • Canda A, Teja J, Arnaudas C, Gutierrez F, Ureña R. ...
 • Sibila M, Pori P. Position-related differences in selected morphological body ...
 • Sporis G, Vuleta D, Vuleta DJr, Milanović D. Players fitness ...
 • Boraczyñski T, Urnia J. The influence of physical training on ...
 • Visnapuu M, Jürimäe T. Handgrip strength and hand dimensions in ...
 • نمایش کامل مراجع