شبیه سازی عددی عملکرد کلکتورهای خورشیدی لوله خلا

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 425

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELEMECHCONF05_081

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

Abstract:

در این مطالعه با استفاده از حل عددی عملکرد انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون یک کلکتور خورشیدی لوله ی خلا به همراه مقطع مخزن متناسب با آن بررسی شده است. مدل عددی طراحی شده، براساس نتایج تجربی ارزیابی و صحت سنجی شده است. نتایج نشان می دهد که کلکتورهای افقی به دلیل حجم بالای ناحیه غیر فعال و افت شدید عدد ناسلت نسبت به سایر حالات دارای عملکرد پایینی می باشند. بهترین عملکرد سیستم مربوط به نصب کلکتور با شیب 30 درجه نسبت به افق می باشد. در دیگر حالات نصب با شیب های 45 و 60 درجه دمای نهایی تفاوت چشمگیری با حالت نصب شیب 30 درجه ندارد. همچنین نتایج نشان میدهد که مقدار عملکرد گرمایی سیستم با دمای متوسط مخزن دارای رابطه معکوس می باشد.

Authors

آیدا سلیمی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، ایران، تهران

فرزاد ویسی

دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، ایران، کرمانشاه

محمد الفتی

رییس خدمات فنی و مهندسی، شرکت ملی گاز ایران، ایران، کرمانشاه

رامین قاسمی اصل

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد، واحد تهران غرب، ایران، تهران