مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 438

This Paper With 40 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDP-2-4_004

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398

Abstract:

شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می­شود. برخورداری کشورهای نفت­خیز از درآمدهای نفتی با تاثیر بر عملکرد دولت به چالش­هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده­های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مولفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون­مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تاثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مولفه­ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا­داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تاثیر منفی و معنا­دار درآمدهای نفتی بر شاخص­های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تاثیرات معنا­دار نبوده است.

Keywords:

شاخص حکمرانی خوب , درآمد نفتی , اوپک , رهیافت داده های تابلویی

Authors

سید جمال الدین محسنی زنوزی

استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

کیومرث شهبازی

استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

روناک پرناک

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بشیری، عباس و شقاقی شهری، وحید. (1390). حکمرانی خوب، فساد ...
 • جاسبی، عبداله و نفری، ندا. (1388). طراحی الگوی حکمرانی خوب ... [مقاله ژورنالی]
 • خیرخواهان، جعفر. (1385). بلای منابع. اقتصاد و جامعه. سال دوم، ...
 • رونق نفتی و نرخ پس انداز در کشورهای اوپک [مقاله ژورنالی]
 • تحلیل رابطه درآمدهای نفتی و کیفیت با رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک) [مقاله کنفرانسی]
 • صادقی، سیدکمال و سجودی، سکینه (1390). وابستگی فساد و اندازه ...
 • صامتی، مجید و اسمعیل دره­چایی، نجمه. (1392). تاثیر وفور منابع ... [مقاله ژورنالی]
 • طبیبیان، محمد. (1387). وب سایت رستاک. ...
 • کارل، تری لین. (1388). معمای فراوانی؛ رونق­های نفتی و دولت­های ...
 • کبیری، افشار. (1390). تبیین جامعه شناختی حکمرانی خوب. رساله دکتری ...
 • لوسیانی، جیاکومو. (1374). درآمد ثابت نفتی: بحران مالی دولت و ...
 • متفکرآزاد، محمدعلی و ممی­پور، سیاب. (1392). تحلیل اقتصادی- سیاسی موانع ... [مقاله ژورنالی]
 • محمدزاده، پرویز؛ ممی­پور، سیاب و فشاری، مجید. (1389). کاربرد نرم­افزار ...
 • نادری، محمد مهدی. (1390). حکمرانی حوب، معرفی و نقد اجمالی. ...
 • نجفی، کرم. (1383). تاثیر درآمدهای نفتی بر سیاست­های اقتصادی ایران ...
 • یوسفی، محمدقلی. (1385). بررسی علل شکست سیاست­های تعدیل در فرآیند ...
 • Ahmadov, I., Mammadov, J., and Aslanli, K. (2013). Assessment of ...
 • Andersen, J.J., & Aslaksen, S. (2013). Oil and Political Survival. Journal ...
 • Arezki, R., & Brückner, M. (2011). Oil rents, Corruption, and ...
 • Arvate, P.R., Curi, A.Z., Rocha, F., and Sanches, F.A. (2010). ...
 • Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data., John Wiley ...
 • Baltagi, B.H., Bresson, G., and Pirotte, A. (2007). Panel Unit ...
 • Barbier, E.B. (2003). The Role of Natural Resources in Economic ...
 • Barbier, E.B. (2010). Corruption and the Political Economy of Resource-Based ...
 • Bhattacharyya, S., and R. Hodler, (2010). Natural Resources, Democracy and ...
 • -Carbonnier, G., and Wagner, N. (2011). Oil, Gas and Minerals: ...
 • Collier, P. (2000). Economic causes of civil conflict and their implications ...
 • Fearon, J.D., & D.D. Laitin, (2003). Ethnicity, Insurgency, and Civil ...
 • -Goel, R.K., & Nelson, M.A. (1998). Corruption and Government Size: ...
 • Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis 5/3, Stern School of Business, ...
 • Governance for Sustainable Human Development, A UNDP policy paper, UNDP, ...
 • Hamilton, K. & R. Giovanni. (2006). From Curse to Blessing, ...
 • Karl, Terry L. (1997). Paradox of Plenty: Oil Booms and ...
 • Kotera, G., Okada, K., and Samreth, S. (2012). Government Size, ...
 • Kraay, A., Mastruzzi, M., and Kaufmann, D. (2003). Governance Matters ...
 • Lyon, P. (2000). Partnership for Good Governance in the 21Century, ...
 • Mahdavi, P. (2014). Extortion in the Oil States: Nationalization, Regulatory ...
 • Nilsson, K. (2008). Bad Wealth–Retesting the Relationship between Natural Resource ...
 • Ogundiya, I.S. (2010). Democracy and Good Governance: Nigeria’s Dilemma. African ...
 • OHCHR, H, (2000). Human Rights in Development. Office of United ...
 • Ron, J. (2005). Paradigm in Distress Primary Commodities and Civil ...
 • Ross, M.L. (2008). Blood Barrels-Why Oil Wealth Fuels Conflict. Foreign Affair, ...
 • Sachs, J. & A.  Warner. (1997). Natural Resource Abundance and ...
 • Smith, B. (2004). Oil Wealth and Regime Survival in the ...
 • Stowe, K. (1992). Good Piano Won t Play Bad Music ...
 • Sutherland, C.A. (2012). Expanding Corporate Social Responsi-bility in the Petroleum ...
 • UNESCAP. (2002). What is Good Governance available at http//www.Unscap.org/hunset/gg/governanc.- World ...
 • نمایش کامل مراجع