مطالعه الگوهای درماتوگلیفیک و مینوتیا و توزیع آنها در بیماران فشار خونی ارثی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 617

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBAMA01_052

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398

Abstract:

هدف از این مطالعه تعیین الگوهای پوستی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا و ارثی است که می توانند برای تشخیص زودهنگام و مراقبت های پیشگیری کننده کاربرد داشته باشند. نمونه های مورد بررسی برای این تحقیق از 40 بیمار مبتلا به بیماری فشار خون ارثی و از 20 فرد طبیعی بدون علائم بیماری فشارخون تا 2 نسل قبل بدست آمده است. در این تحقیق پرنت کف دست و انگشتان این دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. الگوهای نوک انگشتان، زوایای ATD، خط A-B و انواع مختلفی از مینو تیا ها، شناسایی شدند و به صورت دیجیتال در داخل چهار بخش اثر انگشت مورد مطا لعه قرار داده شدند. نتیجه این مطالعه دو الگو از نوک انگشتان را نشان داد. الگو های قوسی در بیماران بیش از افراد معمولی بود. رایج ترین الگو ها در افراد غیر بیمار الگوی حلقه بود. به طور متوسط خط A-B در بیماری های زن و مرد عادی به ترتیب به طور متوسط بیشتر از زنان عادی و بیماران مرد بود. زاویه ATD در بیماران کمتر از حد نرمال بود. نتایج حاصل از بررسی بر روی الگو ها مینوتیا نشان داد که فرکانس ردیف (E)Ending بین با بالاترین فرکانس است. فرکانس الگوی (B) پایین تر است که بین٪ در دست چپ، s است. همچنین در بخشی از انگشتان تفاوت معنی داری مشاهده شد. در خطوط پوستی بیماران و افراد سالم، مقادیر 32-52.52، 17.39-35، اما در دست راست دومین همگرایی الگوریتم (C) که بین 13/16 تا 66/38 درصد است. بیشترین الگوهای سوم در دست چپ در همگرایی الگوها (C) با درصد بین 32.6-32.6 در نظر گرفته شد، اما در دست راست، بیشترین الگوهای سوم، تقسیم بندی (B) است که بین 24.81٪

Keywords:

خط شماری: A-B , الگو های درماتوگلیفیک , تقارن یابی الگو های مینوتیا

Authors

مریم تفضلی

بخش تشریحی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند

ستاره رضوان دزفول

گروه زیست شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ناصر مهدوی شهری

گروه زیست شناسی، عضو هیات علمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

حسن مهدوی شهری

دانشکده پزشکی ارتش، تهران، ایران