اثر سیاست های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 608

This Paper With 51 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-23-76_001

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1398

Abstract:

هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده های فصلی سال های 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طور متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور طی دوره مورد بررسی از محل کالاهای زیرزمینی تامین شده است که حدود 17 درصد از این کالاهای زیرزمینی از طریق واردات زیرزمینی یا قاچاق به کشور وارد شده اند. براساس این، متوسط میزان قاچاق و تولید زیرزمینی در کشور طی دوره یادشده به ترتیب معادل 29023 میلیارد ریال و 141702.5 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین به استناد نتایج این پژوهش، متوسط سهم اشتغال زیرزمینی از کل اشتغال کشور حدود 18 درصد بوده است. افزون بر این، متوسط میزان فرار مالیاتی در این تحقیق با در نظر گرفتن درآمد ازدست­رفته دولت از محل مالیات بر مصرف، واردات و مزد و حقوق، معادل 8/17درصد متوسط درآمد مالیاتی دولت طی این دوره تخمین زده شده است. براساس نتایج پژوهش، از چهار تکانه مالیاتی مورد بررسی (مالیات بر دستمزد، مالیات بر مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات) که سبب افزایش تولید زیرزمینی می شوند، مالیات بر سود و مالیات بر واردات به ترتیب بیشترین تاثیر را بر افزایش اقتصاد زیرزمینی داشته اند. همچنین بررسی اثرات تکانه­های مالیاتی بر تولید زیرزمینی و تولید رسمی نشان داد که شدت و طول دوره اثرگذاری تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی از تولید رسمی بیشتر است.

Keywords:

اقتصاد زیرزمینی , فرار مالیاتی , قاچاق , سیاست مالیاتی , الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

Authors

مهنوش عبداله میلانی

دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

جاوید بهرامی

دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

حسین توکلیان

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

نرگس اکبرپور روشن

دکترای اقتصاد، دانشگاه مازندران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا و نازلی هیبتی (1386)، بررسی واکنش ... [مقاله ژورنالی]
 • اثرشاخصهای بارمالیاتی برحجم اقتصادپنهان درایران [مقاله ژورنالی]
 • احمدی، اکبر (1381)، برآوردی از اقتصاد سیاه در ایران با ...
 • اشتغال در بازار کار غیر رسمی و عوامل موثر بر آن در ایران (1351-1385) [مقاله ژورنالی]
 • توکلیان، حسین (1394)، سیاست گذاری پولی بهینه، مبتنی بر قاعده ...
 • حسن زاده جوزدانی، علیرضا (1395)، بررسی اثر تکانه مالیات بر ...
 • خلعت بری، فیروزه (1369)، اقتصاد زیرزمینی، مجله رونق، شماره 1، ...
 • صادقی، حسین و علیرضا شکیبایی (1382)، مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ...
 • صادقی صفت، حامد (1387)، برآورد حجم واردات قاچاق ایران با ...
 • عبداله میلانی، مهنوش و نرگس اکبرپور روشن (1391)، فرار مالیاتی ...
 • عرب مازار یزدی، علی (1380)، اقتصاد سیاه در ایران: اندازه، ...
 • عرب مازار یزدی، علی (1386)، اقتصاد سیاه در ایران، تهران، ...
 • عمادزاده، مصطفی و زهرا رفیعی طباطبایی (1391)، تحلیلی پیرامون اقتصاد ...
 • فطرس، محمدحسن و علی دلائی میلان (1395)، بررسی اقتصاد زیرزمینی ...
 • قنبری، علی و سیدهادی مخزن موسوی (1390)، رویکرد منطق فازی ...
 • سیاست گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران [مقاله ژورنالی]
 • بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [مقاله ژورنالی]
 • نادران، الیاس و حسن صدیقی (1387)، بررسی اثر مالیات ها ...
 • نوربخش، محسن (1377)، کد اقتصادی، سیستم گردش پول و کالا ... [مقاله ژورنالی]
 • نیلی، مسعود و منصور ملکی (1385)، اقتصاد زیرزمینی: علل ایجاد، ...
 • هادیان، ابراهیم و علی تحویلی (1392)، شناسایی عوامل موثر بر ...
 • Ahmed, S., Ahmed, W., Khan, S., Pasha, F., & Rehman, ...
 • Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: ...
 • Alm, J. (2012). Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons ...
 • Alm, J., & Embaye, A. (2013). Using dynamic panel methods ...
 • Bovi, M. (2002). The nature of the underground economy: Some ...
 • Busato, F., & Chiarini, B. (2001). Two Cycle Stochastic Growth ...
 • Busato, F., Chiarini, B., & Marchetti, E. (2010). Tax shocks, ...
 • Caragata, P. J., & Giles, D. E. (2000). Simulating the ...
 • Elgin, C., & Oztunali, O. (2012). Shadow economies around the ...
 • Embaye, A & Yu, W-Ch. (2010). Tax Evasion and Currency ...
 • Feinstein, J. S. (1991). An econometric analysis of income tax ...
 • Gallaway, J. H., & Bernasek, A. (2002). Gender and informal ...
 • Tedds, L., & Giles, D. (2002). Taxes and the Canadian ...
 • Hill, R., & Kabir, M. (1996). Tax rates, the tax ...
 • Zoido-Lobaton, P., Johnson, S., & Kaufmann, D. (1999). Corruption, public ...
 • Kesselman, J. R. (1993). Evasion effects of changing the tax ...
 • Lyssiotou, P., Pashardes, P., & Stengos, T. (2004). Estimates of ...
 • Marcelli, E. A., Pastor Jr, M., & Joassart, P. M. ...
 • Orsi, R., Raggi, D., & Turino, F. (2012). Estimating the ...
 • Orviská, M., Čaplánová, A., Medved, J., & Hudson, J. (2006). ...
 • Roca, J. C. C., Moreno, C. D., & Sánchez, J. ...
 • Schneider, F., Buehn, A., & Montenegro, C. E. (2011). Shadow ...
 • Spiro, P. (2005), Tax policy and the underground economy. ...
 • Tanzi, V., & Schuknecht, L. (1997). Reconsidering the fiscal role ...
 • The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model [مقاله ژورنالی]
 • Uzawa, H. (1965). Optimum technical change in an aggregative model ...
 • نمایش کامل مراجع