ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تاکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 459

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-8-32_001

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1398

Abstract:

از گذشته بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. یکی از متغیرهای اقتصادی که اثرات بالقوه بر رشد دارد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل در بین کشورهای مختلف در دوره 1996 تا 2015 و همچنین تاکید بر رابطه رشد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ در دوره 1976 تا 2015 انجام شده است. مدل رگرسیون آستانه پانل بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) انتخاب شد و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام شد. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28% از صادرات کل کالاها می باشد. متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات متفاوتی در رژیم های مختلف بر روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می دهد ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را کاهش می دهد. نتایج مدل خودرگرسیون مارکوف سوئیچینگ دو رژیمه برای ایران نشان داد که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم رکودی معنی دار نبوده و برعکس اثر این متغیر در رژیم توام با رونق اقتصادی معنادار بوده است که این رابطه منفی می باشد.

Authors

فرهاد قلمباز

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی-اقتصاد مالی، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران، ایران

علی سوری

دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

قهرمان عبدلی

استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محسن ابراهیمی

دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابراهیمی، محسن و سالاریان، محمد (1388). بررسی پدیده نفرین منابع ...
 • استادی، حسین؛ رفعت، بتول و رئیسی، عباسعلی (1392). نقش سرمایه ... [مقاله ژورنالی]
 • جلائی، عبدالمجید و صباغ پور فرد، مینا (1387). بررسی اثر ...
 • حسینی، سید صفدر و مولایی، مرتضی (1385). تاثیر سرمایه گذاری ...
 • دلیری، حسن (1396). بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی ...
 • دودانگی، محمد (1395). عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری داخلی ...
 • سامتی، مرتضی؛ احمدزاده، عزیز و شهنازی، روح اله (1386). اثر ... [مقاله ژورنالی]
 • شاه آبادی، ابوالفضل و صادقی، حامد (1392). مقایسه اثر وفور ...
 • عبادی، جعفر و نیکونسبتی، علی (1391). منابع طبیعی، نهادها، رشد ...
 • فرزین، محمدرضا؛ اشرفی، یکتا و فهیمی فر، فاطمه (1391). بررسی ... [مقاله ژورنالی]
 • یاوری، کاظم و سلمانی، بهزاد (1384). رشد اقتصادی در کشورهای ... [مقاله ژورنالی]
 • یاوری، کاظم؛ رضاقلی زاده، مهدیه و آقایی، مجید (1390). بررسی ...
 • Alguacil, M., Cuadros, A. & Orts, V. (2011). Inward FDI ...
 • Anwar, S. & Nguyen, L. P. (2010). Absorptive Capacity, Foreign ...
 • Aseidu, E. & Lien, D. (2011). Democracy, Foreign Direct Investment ...
 • Aseidu, E. (2005). Foreign Direct Investment in Africa: The Role ...
 • Aseidu, E. (2013). Foreign Direct Investment, Natural Resources and Institutions ...
 • Auty, R. M. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies . ...
 • Azman-Saini, W. N. W., Law, S. H. & Ahmad, A. ...
 • Bilgili, F., tülüce, N. S. H. & Doǧan, I. (2012). ...
 • Cosslett, S. R. & Lee, L. (1985). Serial Correlation in ...
 • Drukker, D. M. (2003). Testing for Serial Correlation in Linear ...
 • Dunning, J. H. (1981). Explaining The International Direct Investment Position ...
 • Dunning, J. H. (1988). The Eclectic Paradigm of International Production: ...
 • Enisan, A. A. (2017). Determinants of Foreign Direct Investment in ...
 • Goldfeld, S. M. & Quandt, R. E. (1973). A Markov ...
 • Hamilton, J. D. (1989). A new Approach to the Economic ...
 • Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, ...
 • Hayat, A. & Cahlik, T. (2017). FDI and Economic Growth: ...
 • Krolzig, H. M. (1997). Econometric Modelling of Markov-Switching Vector Autoregressions ...
 • Kuan, C. (2002). Lecture on the Markov Switching Model . ...
 • Levin, A., Lin, C. F. & Chu, C. (2002). Unit ...
 • Musa Ahmed, E. (2012). Are the FDI Inflow Spillover Effects ...
 • Neuhaus, M. (2006). The Impact of FDI on Economic Growth: ...
 • Nguyen, T. Q. & Kim To, N. (2016). Threshold Effect ...
 • Piger, J. (2007). Econometrics: Models of Regime Changes . Prepared ...
 • Sachs, J. D. & Warner, A. M. (2001). Natural Resources ...
 • Sánchez, G. (2015). Introduction to Markov-Switching Regression Models Using the ...
 • Simionescu, M. (2016). The Relation between Economic Growth and Foreign ...
 • Tong, H. (1983). Threshold Models in Non-Linear Time Series Analysis. ...
 • Wang, Q. (2015). Fixed-Effect Panel Threshold Model using Stata . ...
 • Wooldridge, J. M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and ...
 • نمایش کامل مراجع