تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه متغیره

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 467

نسخه کامل Paper در مجله ارائه نشده است و در دسترس نیست.

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GPS-5-17_009

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1398

Abstract:

خشکسالی اقلیمی به معنی کمبود بارش، بخش های مختلف جوامع انسانی، کشاورزی، تولید آب، صنعت و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد. درک روابط زمانی و مکانی پارامترهای موثر بر خشکسالی بعنوان یک خطر طبیعی توسط متغیرهای چندگانه هواشناسی بهتر تفسیر می گردد. هدف این تحقیق استفاده از مدل نمودار سه متغیره برای تفسیر پدیده خشکسالی هواشناسی در ایستگاه های سینوپتیک استان کردستان است. پس از اخذ آمار ماهانه هفت ایستگاه سینوپتیک در سطح استان کردستان شامل بارش، دما و رطوبت نسبی، تحلیل های اولیه روی آن ها انجام گرفت. سپس مقادیر شاخص بارش استاندارد ماهانه برای هر ایستگاه محاسبه گردید. پس از محاسبه و ترسیم نیم تغییرنمای هر مدل ، با روش ارزیابی متقاطع و استفاده از معیارهای ضریب تبیین و مجموع مربعات خطا، روش مناسب درون یابی جهت تهیه نمودارهای سه متغیره انتخاب گردید و نمودارهای سه متغیره بر اساس مقادیر شاخص بارش استاندارد، دمای متوسط ماهانه و درصد رطوبت نسبی برای هر یک از ایستگاه های مورد مطالعه، رسم گردید. بر اساس نتایج، طبقه بندی مقادیر شاخص بارش استاندارد در نمودار سه متغیره چارچوبی را برای تفسیر خصوصیات و تغییرات عناصر اقلیمی فراهم می نماید. هم چنین ضمن مقایسه شرایط رطوبتی میان ایستگاه ها، می توان ارتباط فضایی آن ها را تجزیه و تحلیل نمود. نمودارهای سه متغیره امکان تفسیر ارتباط وقایع حدی و روند میان متغیرها را فراهم می نماید.

Authors

رئوف مصطفی زاده

استادیار گروه مرتع و آبخیز داری-دانشگاه محقق اردبیلی

معصومه شهابی

کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی- دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان

محسن ذبیحی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری - دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابونوری، عباسعلی. 1388. تجزیه و تحلیل پدیده خشکسالی کشاورزی شهرستان ...
 • پیرمرادیان، نادر.،شمس نیا، سیدامیر.،شاهرخ نیا، محمدعلی. 1387. پایش و تحلیل ... [مقاله ژورنالی]
 • رضیئی، طیب.، دانش کار آراسته، پیمان.، اختری، روح ا نگیز.، ... [مقاله ژورنالی]
 • زارع ابیانه، حمید.، یزدانی، وحید.، اژدری، خلیل. 1388. مطالعه تطبیقی ...
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، 1386. سالنامه آماری ...
 • سلطانی، سعید.، سعادتی، سیده سارا. 1386. پهنه بندی خشکسالی در ... [مقاله ژورنالی]
 • شعبانی، محمد. 1388. ارزیابی کاربرد روش های زمین آماری در ...
 • شکیبا، علیرضا.،میرباقری، بابک.،خیری، افسانه. 1389. خشکسالی و تاثیر آن بر ...
 • Altunkaynak, A., Ozger, M., and Sen, Z. 2003. Triple diagram ...
 • Do O.A. 2005. Regional drought analysis and mitigation using the ...
 • FAO, 1983. Food and Agriculture Organization. Guidelines: Land evaluation for ...
 • Isaaks, E.H., and Srivastava, R.M. 1989. An Introduction to Applied ...
 • Kao, Sh., Govindaraju, R.S., and Niyogi, D. 2009. A spatio-temporal ...
 • Loukas, A. and Vasiliades, L. 2004. Probabilistic analysis of drought ...
 • McKee, T.B., Doesken, N.J.and Kleist, J. 1993. The relationship of ...
 • Mishra, A.K. and Singh, V.P. 2010. A review of drought ...
 • Panu, U.S., and Sharma, T.C. 2002. Challenges in drought research: ...
 • Sen, Z. 2008. Wadi Hydrology. CRC Press, Taylor & Francis ...
 • Sirdas, S. and Sen, Z. 2003. Spatio-temporal drought analysis in ...
 • Szalai, S., Szinell, C. and Zoboki, J. 2000. Drought monitoring ...
 • WMO, 1986. World Meteorological Organization. Report on drought and countries ...
 • نمایش کامل مراجع