تحلیل فضایی فقر جنسیتی در فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر قائمشهر)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 276

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GAHR-1-3_019

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1398

Abstract:

اتخاذ رویکرد جنسیتی در برنامه ریزی و در مدیریت شهری برای از بین بردن فقر و نابرابری جنسیتی امری اجتناب ناپذیر است. هدف از این پژوهش تحلیل پراکنش فضایی شاخص ها و نماگرهای فقر جنسیتی در سطح بلوک های آماری شهر قائمشهر می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. داده های مربوط به مبانی نظری تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی تهیه شده و داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر قائمشهر استخراج شده است که بر اساس سرشمارى سال 1390 مرکز آمار ایران تهیه شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص های فقر جنسیتی از روش فازی در محیط نرم افزار Excel استفاده شده است. برای تحلیل فضایی فقر جنسیتی از روش های لکه های داغ، خودهمبستگی فضایی موران، عارضه مرکزی، بیضی انحراف استاندارد و میانگین مرکزی در محیط نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. نتایج مدل موران نشان می دهد که فقر شهری در هر دو گروه مردان و زنان در شهر قائمشهر دارای الگوی توزیع خوشه ای و خودهمبستگی فضایی می باشد. همچنین بر اساس پهنه بندی انجام گرفته 54/64 درصد جمعیت مردان و 52/94 درصد جمعیت زنان شهر قائمشهر فقیر و خیلی فقیر می باشند و نیز در هر دو گروه مردان و زنان بیشترین میزان فقر در محله های 5، 7، 12، 16 و 19 مشاهده می شود. همچنین بر اساس مدل های عارضه مرکزی، بیضی انحراف استاندارد و میانگین مرکزی نیز مشخص شده است که میانگین مرکزی و مرکز ثقل شاخص تلفیقی فقر در هر دو گروه زنان و مردان در کنار عارضه مرکزی قرار دارد و دارای جهت توزیع جنوب غرب - شمال شرق است.

Authors

عامر نیک پور

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

میلاد حسنعلی زاده

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اصغرپور، محمد جواد (1396) تصمیم­گیری­های چند معیاره، تهرن، دانشگاه تهران. ...
 • بزرگوار، علیرضا؛ زیاری، کرامت­الله؛ تقوایی، مسعود (1396) سنجش مکانی پهنه ... [مقاله ژورنالی]
 • رحیمی، اکبر؛ واعضی، موسی؛ محمدی، حجت؛ باکویی، مائده (1397) ارزیابی ...
 • روستایی، شهریور؛ احد­نژاد، محسن؛ اصغری­زمانی، اکبر؛ زنگنه، علیرضا (1391) توزیع ...
 • بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز [مقاله ژورنالی]
 • روستایی، شهریور؛ کریم­زاده، حسین؛ زاد­ولی، فاطمه (1394) تحلیل فضایی پراکنش ... [مقاله ژورنالی]
 • شکوری، علی؛ سعیدی، علی اصغر (1392) فقر خانواده و زنان ...
 • عزیزی، منصور؛ موحد، علی؛ ساسانپور، فرزانه؛ کرده، نعمت (1393) تحلیلی ... [مقاله ژورنالی]
 • عسگری، علی (1390) تحلیل های آمار فضایی با ARC GIS، ...
 • فرهادی­خواه، حسین؛ حاتمی­نژاد، حسین؛ شاهی، عارف؛ ظفری، سعید (1396) تحلیل ... [مقاله ژورنالی]
 • کلانتری، عبدالحسین؛ فقیه­ایمانی، فاطمه (1392) فراتحلیل پژوهش­های انجام شده درباره ...
 • مجیدی خامنه، بتول؛ محمدی، علیرضا (1384) درآمدی بر شناخت و ...
 • محمد­پور، احمد؛ علی­زاده، مهدی (1390) زنان و فرهنگ فقر؛ مطالعه ...
 • محمدی، زهرا (1385) زنان سرپرست خانوار، تهران، انتشارات روابط عمومی ...
 • محمدی اصل، عباس (1390) جنسیت و جغرافیا، تهران، نشر گل ...
 • مرکز آمار ایران (1396) بلوک های آماری شهر قائمشهر در ...
 • ناصری خله­کاهوشی، حسن (1393) تحلیل بر سهم سنی - جنسی ...
 • Bastos, A (2009) Woman and poverty: a gender-sensitive approach, Journal ...
 • Christiaensen, Luc, De Weerdt, J and Kanbur, R (2015) Urbanization ...
 • Christiaensen, L, De Weerdt, J and Todo, Y (2013) Urbanization ...
 • Gray, L. C. and Moseley, W. G (2005) A geographical ...
 • Masika, R, Arjan, D, Sally, B (2001) Urbanization and Urban ...
 • Ravallion, M, Chen, Sh, and Sangraula, P (2007) The Urbanization ...
 • Simler, K, Harrower, S, Massigarela, C (2003) Estimating Poverty Indices ...
 • Tacoli, Cecilia (2012) Urbanization, Gender and Urban Poverty: Paid Work ...
 • United Nations (2014) World Urbanization Prospects The 2014 Revision, The ...
 • www.ghaemshahr.ir (2017). ...
 • نمایش کامل مراجع