CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی تحمل به خشکی نژادگان های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص های تحمل و تجزیه نمودار دووجهی

عنوان مقاله: ارزیابی تحمل به خشکی نژادگان های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص های تحمل و تجزیه نمودار دووجهی
شناسه (COI) مقاله: JR_IJFCS-48-3_021
منتشر شده در شماره 3 دوره 48 فصل در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا افشاری - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
عاطفه صبوری - استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مسعود اصفهانی - استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
علی کافی قاسمی - مربی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

خلاصه مقاله:
در این آزمایش به منظور شناسایی نژادگان (ژنوتیپ­)های برنج متحمل به تنش خشکی با استفاده از شاخص­های تحمل، شمار 31 نژادگان برنج هوازی و 22 رقم برنج غرقابی در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با قطع آبیاری سی روز پس از نشا­کاری در مرحله بیشینه پنجه زنی تا پایان دوره رویش نژادگان ها در بهار سال 1393 در بخش سنگر- رشت ارزیابی شدند. نتایج نشان داد، چهار شاخص میانگین حسابی (MP)، میانگین هندسی (GMP)، تحمل به تنش (STI) و عملکرد (YI) بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه در شرایط بدون تنش (YP) و تنش خشکی (YS) داشتند. گروه بندی نژادگان­ها با استفاده از تجزیه خوشه­ای همه نژادگان­ها را به سه گروه متحمل، نیمه متحمل و حساس تقسیم کرد. شمار هفت نژادگان شامل IR81024-B-254-1-B، IR82590-B-B-32-2، IR82635-B-B-82-2، IR82639-B-B-140-1 و Panda و رقم های غرقابی درفک و صدری در گروه متحمل قرار گرفتند، در بین این هفت نژادگان، کمترین افت عملکرد به نژادگان­های IR82590-B-B-32-2، Panda و IR81024-B-254-1-B به ترتیب با 28/1، 28/4 و 86/4 درصد کاهش اختصاص یافت. تجزیه به مولفه­های اصلی روی شاخص­ها نشان داد، دو مولفه اول به ترتیب 58 و 40 درصد (درمجموع 98 درصد) از تغییرات کل شاخص­ها را توجیه کردند. نمودار دووجهی (بای­پلات) به دست آمده از تجزیه گرافیکی ضمن تایید نتایج تجزیه خوشه­ای، نشان دادند که برترین شاخص­ها در شناسایی نژادگان­های متحمل، شاخص های GMP، MP، YI و STI هستند. همچنین برترین نژادگان­ها در شرایط بدون تنش درفک، IR82639-B-B-140-1، IR82635-B-B-82-2 و IR82590-B-B-32-2 بودند و در شرایط تنش خشکی نژادگان­های IR82590-B-B-32-2، Panda، IR81024-B-254-1-B و درفک برترین نژادگان­ها بودند.

کلمات کلیدی:
برنج, تجزیه به مولفه های اصلی, تجزیه خوشه ای, کمبود آب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/888174/