مدل سازی و حل مسئله ی موازنه ی زمان، هزینه و کیفیت پروژه در شرایط وابستگی کیفیت به زمان و هزینه

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 327

This Paper With 33 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIMS-16-50_006

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1398

Abstract:

در پژوهش حاضر مسئله ی موازنه ی زمان هزینه کیفیت از یک منظر جدید فرمولبندی و حل می شود. بدین - -منظور، ابتدا کیفیت اجرای هر فعالیت به صورت تابعی از زمان و هزینه تعریف شد، سپس با تعریف کیفیتاجرای پروژه به صورت کمترین مقدار کیفیت اجرای فعالیت های آن و رعایت روابط پیش نیازی بین فعالیت ها،یک مدل برنامه ریزی سه هدفه برای موازنه ی زمان، هزینه و کیفیت فرمولبندی گردید. برای حل مسئله، توابعهدف مربوط به زمان و هزینه به صورت آرمان هایی فازی توصیف شده و از یک رویکرد تصمیم گیری فازیبرای بازنویسی مدل سه هدفه ی پیشنهادی به صورت مدلی تک هدفه استفاده گردیده است. تولید یک جوابنهایی، به جای مجموعه ای از جواب های کارای پارتو، از مزیت های روش پیشنهادی است، که مانع ازسردرگمی تصمیم گیرنده می شود. به منظور توصیف عملکرد و کاربرد بالقوه ی روش پیشنهادی، مسئله یموازنه ی زمان هزینه کیفیت برای یک پروژه با داده های واقعی مربوط به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز - -مدارس استان کرمان حل گردید. در پایان نیز، به منظور اعتبارسنجی مدل و روش پیشنهادی از یک فرایندتحلیل پارامتری، که پارامترهای اصلی مدل را به صورت سیستماتیک تغییر می دهد، استفاده شد.

Keywords:

زمان بندی پروژه , موازنه ی زمان هزینه کیفیت , برنامه ریزی چند هدفه , آرمان فازی , تصمیم گیری فازی

Authors

عباس شول

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران (نویسنده مسئول)

اسماعیل کشاورز

استادیار گروه ریاضی کاربردی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afshar, A., A. Kaveh, and O. Shoghli, Multi-Objective Optimization of ...
 • Babu, A.J.G. and N. Suresh, Project management with time, cost, ...
 • Baptiste, P. and S. Demassey, Tight LP bounds for resource ...
 • Bellman, R.E. and L.A. Zadeh, Decision making in a fuzzy ...
 • Chen, S.-P. and M.-J. Tsai, Time–cost trade-off analysis of project ...
 • Correia, I., L.L. Lourenço, and F. Saldanha-da-Gama, Project scheduling with ...
 • Ebrahimnezhad, S., V. Ahmadi, and H. Javanshir, Time-Cost-Quality Trade-off in ...
 • El-Rayes, K. and A. Kandil, Time-Cost-Quality Trade-Off Analysis for Highway ...
 • Eshtehardian, E., A. Afshar, and R. Abbasnia, Time–cost optimization: using ...
 • Eshtehardian, E., A. Afshar, and R. Abbasnia, Fuzzy-based MOGA approach ...
 • Iranmanesh, H., M.R. Skandari, and M. Allahverdilloo, Finding Pareto Optimal ...
 • Ke, H., and J. Ma, Modeling project time–cost trade-off in ...
 • Kerzner H., Project management: a systems approach to planning, scheduling, ...
 • Khang, D.B. and Y.M. Myint, Time, cost and quality trade-off ...
 • Kim, J., C. Kang, and I. Hwang, A practical approach ...
 • Mehdizadeh, E. and O. Mohsenian, Solving time cost and quality ...
 • Mohammadipour, F., and S. J. Sadjadi, Project cost–quality–risk tradeoff analysis ...
 • Monghasemi, S., M.R. Nikoo, M.A. Khaksar Fasaee, and J. Adamowski, ...
 • Mungle, S., L. Benyoucef, Y. J. Son, and M. K. ...
 • Nabipoor Afruzi, E., A.A. Najafi, E. Roghanian, and M. Mazinani, ...
 • Saif, A., S. Abbas, and Z. Fayed, The PDBO Algorithm ...
 • Singh, G. and A.T. Ernst, Resource constraint scheduling with a ...
 • Tareghian, H.R. and S.H. Taheri, On the discrete time, cost ...
 • Tavana, M., A.-R. Abtahi, and K. Khalili-Damghani, A new multi-objective ...
 • Xu, J., H. Zheng, Z. Zeng, S. Wu, and M. ...
 • Zhang, H., and F. Xing, Fuzzy-multi-objective particle swarm optimization for ...
 • نمایش کامل مراجع