بررسی رفتار سایشی چدن خاکستری مورد استفاده در دیسک ترمز خودرو

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,078

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSE19_027

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

Abstract:

چدن خاکستری به دلیل سیالیت بالا، قابلیت ریخته گری، استحکام فشاری خوب و جذب ارتعاشات کاربردهای زیادی در صنایع گوناگون دارد. یکی از کاربردهای چدن خاکستری در ساخت دیسک ترمز است. در چدن خاکستری پس از استفاده و اعمال بار به دلیل تماس سطوح، امکان تخریب وجود دارد. با افزایش بار امکان ایجاد و رشد ترک نیز افزایش می یابد. در این تحقیق از یک دیسک ترمز خودرو که دچار ترک شده بود به عنوان نمونه استفاده شد. به منظور آنالیز ساختار دیسک از میکروسکوپ نوری و آنالیز پراش پرتو ایکس استفاده شد. سطح ترک نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده شد که ترک در فصل مشترک گرافیت- فریت به وجود آمده است. آزمون سایش با استفاده از یک بین فولادی با بارهای 1 تا 6 کیلوگرم انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش بار، ضریب اصطکاک به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. این امر به دلیل تخریب لایه های گرافیت در طول لغزش است.

Authors

مجید گلی

دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

علی محمدنژاد

دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

حسین دهباشی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

عباس بهرامی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان