بمب کثیف

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,243

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JANF-8-1_003

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

Abstract:

مقدمه: تحول و پیشرفت هاى روزافزون علوم و تکنولوژى موجب تحول در ساختار جنگ هاى بشرى شده و شکل جنگ ها را از فرم کلاسیک به جنگ هاى نوین و نامتعارف تغییر داده است.بمب کثیف نوعى سلاح انفجارى است که در آن از انفجار غیر هسته اى براى پراکندن مواد پرتوزا و آلوده کردن محیط استفاده مى شود.بمب کثیف بیشترازآنکه شبیه به یک بمب هسته اى با قدرت تخریب بالا باشد به یک بمب با مواد منفجره متعارف شبیه است و تهدیدى جدى از سوى تروریست ها مى باشد.انفجار یک بمب کثیف نسبت به بمب هاى هسته اى تخریب و تلفات کمتری ایجاد مى کند ولى ساخت آن بسیار ساده تر و ارزان تر بوده و در ضمن از قابلیت تخریب انفجارى و آسیب هاى تشعشعى برخورداراست. این بمبها مى توانند در ابعاد کوچک(در حد چند دینامیت)، متوسط (ماشینى پر از مواد منفجره و رادیو اکتیو)و بزرگ (کامیونى پراز مواد منفجره و رادیو اکتیو) تهیه شوند. میزان تخریب و تلفات آن با مقدار مواد منفجره آن تعیین مى شود. با کمترین مقادیر ماده منفجره پخش مواد رادیو اکتیو چشمگیر است. حمله به یک نیروگاه هسته اى اثراتى مشابه با انفجار یک بمب کثیف در ابعاد بزرگ را به بار خواهد آورد.مقاله حاضر با مروری بر مدارک و متون موجود در پایگاه های اینترنتی با هدف معرفی این نوع بمب و روش های به حداقل رساندن عوارض زیانبار آن در مصدومین تهیه شده است. نتیجه گیرى: پس از انفجاریک Dirty bomb اولین قدم، شناسایى منطقه در گیر و حصار کشى در اطراف آن می باشد.مشخص کردن نواحى داغ و سرد، امداد رسانى به مصدومین در منطقه حادثه، تریاژ مصدومین، سنجش میزان آلودگى و آلودگى زدایى، رفع آلودگى کارکنان گروه هاى پاسخ از دیگر اقدامات اساسى است که بلافاصله پس از بروز حادثه بایستى آغاز شود. اثرات بلند مدت اقدام تروریستى با مواد رادیو اکتیوى به طور کامل مشخص نیست، هر چند که در کل خطر واقعی، ترس و وحشتى است که بوسیله چنین حملاتى رخ مى دهد

Keywords:

بمب کثیف , جنگ های نوین و نامتعارف

Authors

سیمین تاج شریفی فر

مربی، کارشناس ارشد مامایی عضو هییت علمی دانشکده پرستاری آجا