اهمیت آموزش دگرامدادی در بحران برای کارکنان نیروهای مسلح

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 14,901

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JANF-18-1_002

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

Abstract:

مقدمه: بحران ها، بی توجه به مرزها رخ می دهند و زمان رخداد آ نها هیچ وقت مناسب نیست. در زمان وقوع بحران، نیروهای مسلح به دلایل برخورداری از امکانات و تجهیزات ویژه، جزء اولین افراد پاسخگو در صحنه می باشند لذا، در این مقاله به بررسی اهمیت آموزش دگرامدادی در بحران برای کارکنان نیروهای مسلح پرداخته شده است.مواد و روش ها: این مقاله یک مطالعه مروری است. گردآوری اطلاعات بین سا لهای 2004 تا 2017 انجام و با استفاده از منابع کتابخانه ای و جستجو در کتاب های مرجع و سایت های اینترنتی Sciences Direct ،PubMed ،Google Schola r ، Magiran ،SID تدوین شد. یافته ها: با توجه به ویژگی ها و آمادگی های خاص نیروهای نظامی، این نیروها، توانایی حضور در عملیات امداد و نجات، درمان پزشکی و انتقال مصدومین و مجروحین در مناطق بحران زده را دارند. از طرف دیگر مطالعات نشان داده که آموزش در افزایشسطح عملکرد نیروهای مسلح موثر بوده است. یکی از بهترین شیوه ها جهت حفظ جان مصدوم و کاهش شدت آسیب استفاده از اقدامات اولیه حیات بخش خودامدادی و دگرامدادی است. بحث و نتیجه گیری: به هر مقدار که توانایی ها و قابلیت های اجرایی نیروهای امدادی شرک تکننده در بحران بیشتر و بهتر باشد، کاهش میزان و دامنه خسارات و تلفات نیز بیشتر و سریع تر خواهد شد. لذا برگزاری کلاس های آموزش دگرامدادی در سازمان های نظامی با استفاده از الگوهای تدریس یادگیرنده محور با تاکید بر مهارت آموزی، البته با توجه ویژه به تهدیدات آینده، به صورت دوره ای در فواصل زمانی منظم پیشنهاد می گردد.

Authors

زهرا چگنی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.

شهلا علیاری

دکترای برنامه ریزی درسی، استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت مادر و نوزاد.

امیر حسین پیشگویی

دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه پرستاری ویژه.