نگاهی بر وضعیت اقتصاد سلامت و سیاست های سلامت در بیمارستان ها و بخش های ویژه در ایران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 2,263

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JANF-18-1_006

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

Abstract:

مقدمه: اقتصاد سلامت شاخه ای از علم اقتصاد بوده که سهم زیادی در اقتصاد کشور دارد. در واقع مراقبت های بهداشتی و درمانی یکی از اصلی ترین عناصر هزینه، سرمایه گذاری ها و اشتغال در هر اقتصاد پیشرفته است. بنابراین عملکرد اقتصادی سیستم سلامت شدیدا به بهبود کل اقتصاد کشور مرتبط است، لذا مراقبت های بهداشتی و درمانی کانون توجه اصلی و مدیریت مالی اقتصاد است. مواد و روش ها: این مقاله از نوع مروری بوده که از طریق جستجو در بانک های اطلاعاتی معتبر از جمله Google Scholar و SID و همچنین مقالات ارایه شده در همایش های مربوط به اقتصاد در بیمارستان ها در بین سال های 2004-2014 انجام شده است. یافته ها: در بین اجزای مختلف سیستم بهداشتی - درمانی، خدمات بیمارستانی عمده ترین عامل رشد هزینه در بسیاری از کشورهاست. در بین بخش های بیمارستان نیز، بخش های مراقبت ویژه از اهمیت بالایی برخوردارند و از آنجا که تخت های مراقبت های ویژه یکی از گران ترین تجهیزات بیمارستانی محسوب می گردند، مسلما بخش عظیمی از بودجه نظام سلامت را به خود اختصاص می دهند.بحث و نتیجه گیری: کمبود تخت های مراقبت ویژه یکی از چالش های اساسی نظام سلامت می باشد که بایستی اقدامات لازم جهت راه اندازی تخت های ویژه بیشتر صورت گیرد، از طرفی بخش های ویژه سهم عظیمی از بودجه نظام سلامت را به خود اختصاص داده اند که با برنامه ریزی های صحیح و اساسی می توان دلایل نیاز به بستری شدن بیماران در بخش های ویژه را کاهش داد و منابع مالی نظام سلامت را در جهت مناسب به کار گرفت و از این طریق کمک بزرگی به اقتصاد سلامت و بالطبع به اقتصاد کشور نمود

Authors

آزاده عبدی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری

مرجان سید مظهری

کارشناس ارشد پرستاری، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی جراحی.