شناخت شاخص های فعالیتی تاثیرگذار بر افزایش اجتماع پذیری فضاهای فرهنگی عمومی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 453

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UPACONF01_033

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

فضاهای فرهنگی موقعیت هایی برای آموزش و بالا بردن مهارت های گوناگون زندگی در ابعاد مختلف همچون نظم، رهبری، صبر و احترام و زندگی جمعی را برای افراد فراهم می آورند.آنها می توانند فضایی برای اوقات فراغت باشند و هم یکی از نیازهاس جوامع شهری در جهت اشاعه ی فعالیت های فرهنگی و مشارکت در بخش های مختلف جامعه هستند. مطالعات نشان می دهند که سه جنبه ی کالبدی، ادراکی و فعالیتی فضا در اجتماع پذیری آن نقش دارند و فضا در عملکرد افراد و چگونگی تنظیم و کنترل رفتار ساکنین در محیط تاثیر دارد. مطالعات نشان می دهند که با آن که عوامل کالبدی و ادراکی در اجتماع پذیری فضاها از شروط لازم اند ولی به تنهایی کافی نیستند و مشخصات کارکردی فضاهای عمومی می تواند بر کیفیت و کمیت جذب مردم در این فضاها تاثیرگذار باشد. شاخص های فعالیتی، شامل کیفیت های مثبت و منفی یک فضا از لحاظ اجتماعی بوده و بیانگر این مطلب هستند که فضا در شهر چگونه پاسخگوی حضور افراد و رفتارهای متفاوت آنها به لحاظ اجتماعی است. در این مقاله پس از بررسی مفاهیم فضای عمومی، فضاهای فرهنگی، تعاملات اجتماعی، مفهوم خاطره جمعی؛ کوشیده است تا شاخص های مرتبط با فعالیت های کاربران را مورد تحلیل قرار دهد.

Authors

سحر موسی زاده ایده لو

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری داخلی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

قاسم امیدوار

دکترای معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب