پیاده سازی یک الگوریتم جهت کاهش انرژی در مسیریابی در شبکه حسگر بیسیم

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 611

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMFCONF05_047

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

شبکه حسگر از تعداد زیادی از میکرو سنسور های خود سازماندهی شده ، در اندازه سفارشی یک سانتی متر مکعب تشکیل شده که در یک منطقه برای یک کاربرد خاص پراکنده شده اند. هر حسگر در اندازه میکرو که توانایی حس کردن داده ها از محیط زیست، انجام محاسبات ساده و انتقال این داده ها به رسانه های بی سیم یا به طور مستقیم به مرکز فرماندهی و یا از طریق برخی از سر خوشه ها را دارد ، معمولا به عنوان دروازه* شناخته می شود.یکی از مهمترین موضوعات مصرف انرژی در این شبکه ها می باشد. در این مقاله یک الگوریتم جهت بهینه سازی رفتار شبکه بر مبای کاهش انرژی انجام شده است.

Keywords:

شبکه های حسگر بی سیم , صرفه جویی در مصرف انرژی.

Authors

ساره باقری ماتک

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت