بررسی ابر روندهای تاثیرگذار بر کسب و کار

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,460

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCES02_010

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

این پژوهش بر اساس شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. هدف پژوهش بررسی موثرترین ابرروندها بر مدل ها، استراتژی های عملیاتی و فناوری کسب و کارهای مختلف در نیمه بعدی قرن می باشد. پس از بررسی نظرات 250 مدیر ارشد در 13 صنعت و ده کشور بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مشخص شد، در یک افق 5 تا 30 سال، اینترنت اشیاء تاثیرگذارترین ابرروند در کسب و کارها خواهد بود و در نقطه مقابل چاپ سه بعدی دارای کمترین میزان تاثیر را بر بخش های مختلف کسب و کارها داشته و این فناوری تنها در صنایع نفت و گاز و ساخت و ساز دارای کاربرد می باشد. از طرفی، فناوری و نوآوری نیروهایی هستند که بیشترین تغییر را در وضعیت 3 رقابتی بخش های مختلف ایجاد می کنند و بعد از آن تغییر ترجیحات مشتری قرار دارد. در حال حاضر حرکت به سمت یک اقتصاد کم کربن ، تغییری در وضعیت رقابتی ایجاد نمی کند، اما در بلند مدت (سی سال)، یک برهمزنندهمهم می باشد. یکی از نتایج مهم پژوهش این بوده است که علیرغم اینکه در آینده اینترنت اشیا، اتوماسیون و هوش مصنوعی و ... بیشترین تاثیر را بر کسب و کار دارد، اما شرکت ها بیشتر سرمایه خود را صرف بخش هایی مانند بهره وری انرژی و شخصی سازی خدمات می کنند. پاسخ مبهم به بلاک چین به عنوان یک برهم زننده مهم ساختار کسب و کار نیز قابل توجه است که علیرغم بحث های گسترده پیرامون آن، تنها کمی بیش از % 50 تاثیر بالای آن را بیان کردند. در حوزه های جدیدتر مانند اقتصاد فضایی و چاپ سه بعدی نیز همانطور است

Authors

حامد وارسته

کارشناسی ارشد، MBA (گرایش استراتژی)، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جلیل دلخواه

استادیار، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.