نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 791

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TORSHIZ01_024

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1398

Abstract:

تحقیقات نشان داده است که گردشگری روستایی نقش مهمی در توسعه اجتماعی- اقتصادی جوامع روستایی ایفا نموده و میتواند در استقلال اقتصادی، خلق فرصتهای شغلی جدید و بهبود شرایط اجتماعی زنان روستایی موثر باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر گردشگری واقامتگاههای بومگردی در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی است. این تحقیق از نوع مروری است و به شیوه کتابخانه ایی و اسنادی و با استفاده از تحقیقات ثانویه انجام گرفته است. این تحقیق علاوه برمنابع نظری متعدد، از 34 پژوهش مرتبط با موضوع در سطح بین لمللی و ملی استفاده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش ها حاکی از وجود رابطه معنادار بین توسعه گردشگری با توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی است. مهمترین انگیزه فعالیت زنان روستایی درین حوزه،کسب درامد، استقلال مالی، ارتقاء سطح زندگی خود و خانوار و مشارکت در فعالیت های اجتماعی است.

Keywords:

گردشگری روستایی , اقامتگاه های بوم گردی , توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی , زنان

Authors

خدیجه بوزرجمهری

دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

حمید شایان

استاد گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

مرضیه اخلاقی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد