شبیه سازی عددی جریان سیال و انحلال یک سیلندر دایره ای شکل ساکن درون کانال

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 461

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIETCONF01_028

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1398

Abstract:

انتقال جرم و جریان سیال در درون کانالی همراه با سیلندر ساکن به دلیل کاربرد ها ی فراوان به صورت گسترده مورد بررسی قرار گرفته است . حرکت سیال درون کانال پدیده ای است که در طبیعت وصنعت رخ می دهد-. در این مطالعه یک شبیه سازیCFD برای مطالعه جریان سیال تراکم ناپذیر و انتقال جرم از سیلندر ساکن درون کانالی با دیواره های ساکن با استفاده از نرم افزار فلوئنت با مدل Specis استفاده شده است . معادلات پیوستگی ، مومنتوم ، انتقال جرم ، جریان آشفته کی_اپسیلون استاندارد حل شدند و از الگوریتم سیمپل برای کوپل سرعت وفشار استفاده شده است . وذکر این نکته ضروری است که برای جریان سیال از مدل کی_اپسیلون استاندارد استفاده شده است . و به بررسی عدد بدون بعد اشمیت بر زمان انحلال ، دبی جرمی و عدد شروود پرداخته شده است همچنین اثر نفوذ پذیری جرمی نیز بر انحلال بررسی شده است . و نتایج با شروود جرمی حاصل از معادله(5) مقایسه شده است . توافق خوبی بین شروود حاصل از شبیه سازی طبق معادله (4) و شروود حاصل از معادله (5) مشاهده شده است .

Authors

سیده فرزانه میرسالاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی شیمی .

عطاءاله سلطانی گوهرریزی

استاد مهندسی شیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی شیمی

عطاءاله کامیابی

استاد یار مهندسی شیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی شیمی