CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقاومت برشی خاک رس الیاف دار مسلح به ژئوسنتتیک

عنوان مقاله: مقاومت برشی خاک رس الیاف دار مسلح به ژئوسنتتیک
شناسه (COI) مقاله: GEOTEC03_115
منتشر شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهاره ابراهیمی علویجه - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده عمران، دانشگاه یزد
رضا پورحسینی اردکانی - دانشیار گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده عمران، دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
خاک یکی از مصالح اساسی در مهندسی عمران است که قابلیت تحمل نیروهای کششی را نداشته و تغییر شکلپذیری زیادی دارد. ازجمله روشهای موجود برای تقویت خواص مکانیکی خاک، مسلح سازی آن است. استفاده از الیاف با توزیع تصادفی و یا ژئوسنتتیک ها ازجمله روشهای تسلیح خاک هستند. بیشتر پژوهشهای انجام شده مربوط به کاربرد روشهای تسلیح در خاکهای درشت دانه است و پژوهشهای اندکی پیرامون کاربرد خاکهای ریزدانه انجامشده است. پژوهشها نشان میدهند که مقاومت فصل مشترک خاک-ژئوسنتتیک برای خاکهای رسی در مقایسه با خاک-های درشتدانه ضعیفتر بوده و لازم است تا اندرکنش آن با مسلح کننده تقویت شود. در این پژوهش به منظور بررسی پارامترهای خاک رس و افزایش مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس-ژئوسنتتیک از ضایعات نخ از جنس پلیپروپیلن با درصدهای وزنی 0.2، 0.7 و 1.2 درصد نسبت به وزن خشک خاک و ژئوتکستایل بدون بافت از جنس پلی استر استفاده شد. خاک مورداستفاده در این پژوهش بر طبق طبقه بندی متحد از نوع CL با حدود 80 درصد خاک ریزدانه عبوری از الک شماره ی 200 است. پس از انجام آزمایشهای اولیه ی شناسایی خاک رس، آزمایشهای برش مستقیم بزرگ مقیاس به ابعاد 30 × 30 × 15 سانتیمتر برای خاک، فصل مشترک خاک- ژئوسنتتیک و فصل مشترک خاک الیافدار-ژئوسنتتیک انجام شده است. در آزمایش مقاومت فشاری و برش مستقیم، نمونه ها با رطوبت بهینه و در بررسی اندرکنش خاک-ژئوسنتتیک در شرایط بیشتحکیمی نمونه ها با رطوبت 17 درصد آمادهشدهاند. سرعت دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس 1.5 میلیمتر بر دقیقه، تنش قائم نمونه ها در آزمایش برش مستقیم 50، 100 و 150 بوده و در شرایط اعمال فشار بیش تحکیمی نمونه ها تا تنش قائم 200 کیلو پاسکال تحکیم یافته و سپس با تنش قائم 100 کیلو پاسکال تحت برش قرار داده شده اند. بر اساس نتایج مقاومت برشی در آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس، افزودن الیاف و افزایش استحکام کششی، مقاومت برشی فصل مشترک خاک-ژئوسنتتیک را افزایش میدهد. شرایط اجرا شامل ساخت و آماده سازی نمونه ها قبل از اعمال برش نیز از عوامل تاثیرگذار بر مقاومت برشی فصل مشترک است به گونه ای که افزایش تنش قائم، اعمال فشار بیش تحکیمی مقاومت برشی فصل مشترک را افزایش داده است.

کلمات کلیدی:
خاک رس مسلح، مقاومت برشی، فصل مشترک خاک-ژئوسنتتیک، الیاف پلی پروپیلن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/907785/