بررسی پراکنش و تنوع زیستی میگوهای کیسه دار Crustacea: Malacostraca: Peracarida در حرای مل گنزه استان بوشهر

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 729

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PGSD01_111

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1398

Abstract:

این تحقیق به منظور بررسی پراکنش و تنوع زیستی میگوهای کیسه دار در منطقه حرای م لگنزه استان بوشهر صورت پذیرفته است. ناحیه جنوبی این جنگل به دلیل پیچیدگی ساخت سواحل جهت نمونه برداری در نظر گرفته شد. در ادامه سه ایستگاه با سه سطح جزر و مدی به صورت زیگزاگی برای آن طراحی گردید. نمونه برداری با سه تکرار و از طریق کوادرات اندازی تصادفی و در طی چهار فصل سال صورت پذیرفت. پس از تثبیت نمونه ها با فرمالین به نسبت 4 درصد و انتقال نمونه ها توسط کیسه های مخصوص به آزمایشگاه اکولوژی پژوهشکده خلیج فارس عملیات شستشو و سرک توسط دوش های مخصوص صورت پذیرفت، رنگ آمیزی و جداسازی به روش رز بنگال و شناسایی و شمارش از طریق کلیدهای معتبر انجام پذیرفت. از مجموع نمونه برداری در سه ایستگاه و سه سطح جزر و مدی در طی چهار فصل 13 گونه از 9 خانواده در 3 راسته از میگوهای کیسه دار شناسایی گردید که از این میان 54 درصد آنها به جورپایان، 31 درصد آنها به ناجورپایان و 15 درصد مابقی آن نیز به کوماسه ها تعلق داشت. از این میان بیشترین تراکم در تمام فصول و در پاییز مربوط به گونه Ampelisca sp . با 564 عدد در متر مربع بود. گونه Gammaropsis sp . با 161 عدد در متر مربع در فصل زمستان، گونه Apanthura sandalensis با 76 عدد در متر مربع در فصل بهار و گونه Eocuma affine با تراکم 9 عدد در متر مربع در فصل تابستان بیشترین تراکم را داشتند. بطورکلی میگوهای کیسه دار در پاییز و زمستان دارای بیشترین تراکم و در بهار و تابستان به کمترین تراکم خود رسیدند.

Authors

علی شبیری دوزینی

دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا دانشگاه گنبد کاووس،

امیر وزیری زاده

استادیار دانشگاه خلیج فارس،

علی فخری

دانشگاه خلیج فارس