تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 423

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMIHU-22-2_003

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1398

Abstract:

   این تحقیق با هدف شناسایی عناصر الگوی کیفیت خدمات در مسجد صورت گرفته است که بخش خروجی سیستم عملکرد اثربخش مسجد را تشکیل می­دهد. روش تحقیق در طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش مبتنی بر الگوی تحقیق کیوی و کامپنهود مفهوم­سازی عملی جدا و روش تایید الگوی تدوین­شده در این تحقیق، روش دلفی است. گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است. در این پژوهش، ابعاد اصلی کیفیت خدمات مسجد، که مورد شناسایی قرار گرفت، عبارت است از تعامل، قابلیت اطمینان برگزاری نماز، در دسترس بودن، کیفیت مجریان، و محسوسات و تنوع. در ادامه، بعد تعامل به نه شاخص، بعد قابلیت اطمینان برگزاری نماز به پنج شاخص، بعد در دسترس بودن به چهار شاخص، بعد کیفیت مجریان به چهار شاخص، بعد محسوسات به نه شاخص و بعد تنوع به پنج شاخص تجزیه شده ­است. طبق نظر خبرگان و با کمک آزمون رتبه­بندی فریدمن، مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در کیفیت خدمات مسجد، کیفیت برگزاری نماز است و ابعاد محسوسات و تنوع، کمترین اهمیت را در این الگو دارد.   

Keywords:

Authors

رسول عباسی

استادیار مدیریت دانشگاه حضرت معصومه (س)

حسن عابدی جعفری

استادیار مدیریت دانشگاه تهران

غلامرضا طالقانی

دانشیار مدیریت دانشگاه تهران

ابوالحسن فقیهی

استاد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره)