بررسی موقعیت و جایگاه بازار فرش ایران درجهان و ارائه استراتژی های مرتبط با آن با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 488

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM05_244

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

Abstract:

فرش بخشی اززندگی ایرانیان است. این هنرکاملا بازندگی مردم ایران مانوس شده واین زندگی،فرهنگ وسنتهای آن درفرش متجلی شده است. فرش دستباف ایران متاثرازویژگیهای برجسته فرهنگی وهنری آن درسدهاو دهه های گذشته همواره همچون یکی ازکالاهای برجسته اقتصادی درسبدصادرات غیرنفتی ایران مطرح بوده واست. بطوریکه طی سالهای متمادی ردیف ارزاوری درصادرات ایران ومعیشت چندمیلیون نفررابه خوداختصاص داده است. فرش دستباف به عنوان ارز-آورترین کالای صادراتی کشور، بیشترین سهم در صادرات غیر نفتی کشور را دارد. بنابراین هر گونه رکود در بازار فرش و صادرات آن، کاهش درآمد ارزی و همچنین بیکاری حدود میلیونها شاغل در این صنعت را به دنبال خواهد داشت. حفظ موقعیت برترایران دربازارهای جهانی فرش علاوه برشناخت فرصتهاوتهدیدات رونهای بازاروبررسی موقعیت ایران دربین رقبا،نیازمندبررسی مهمترین بازارهای جهانی باشناختن نقاط ضعف داخلی وتبدیل به نقاط قوت به نیازمشتریان وتلاش برای برآورده کردن این نیازهامیباشد. درمحیطرقابتی کسب وکار،همه صنایع برای اینکه به فعالیت خود ادامه داده وسهم بازارخودراافزایش دهند،بایدازاستراتژیهای رقابتی جهت موفقیت دربازاراستفاده کنند. شناسایی استراتژیهای مناسب به یک کسب وکارکمک میکندتابایافتن راه درست،به موفقیت دست پیداکند.* هدف اصلی پژوهش:ارائه راهبردهای ارتقا وضعیت جایگاه فرش ایران در بازارهای جهانی اهدف فرعی-1تبیین نقاط قوت وضعف وضعیت وجایگاه فرش ایران در جهان.-2تبیین فرصتها وتهدیدات موجود دروضعیت وجایگاه فرش ایران در جهان.-3تبیین وضعیت موجود ومطلوب جایگاه فرش ایران در جهان.-4تدوین راهبردکلان ارتقاءسطح وضعیت جایگاه فرش ایران در جهان.

Authors

مسعود عزیزمحمدی

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک،پژوهشگر