پرورش تفکر خلاق با رویکرد قصه گویی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 376

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSCONF02_010

تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1398

Abstract:

بشر از سر آغاز خلقت بدنبال ایجاد ارتباط جهت انتقال تجربیات خود به همنوعانش بوده است. قصه یک از این راه های ارتباط است که تنوع آن حاک از وجود خلاقیت و نبوغ بشر است. از زمان که انسان زبان به سخن گشود قصه و قصه گوی افق های معرفت جدیدی را فرا روی بشر قرار دارد تا وی بتواند تجربیات و فرهنگ خود را انتقال دهد . پژوهش حاضر با هدف بررس پرورش خلاقیت از طریق قصه تلاش می کند ماهیت خلاقیت از طریق قصه را مورد کنکاش قرار دهد. در این راستا نتایج حاصله بیانگر نقش موثر قصه و همچنین چگونگ بیان قصه می باشد چرا که ماهیت تصویری نهفته در قصه می تواند ذهن را به پرواز در آورد و خلاقیت را باور نماید.

Authors

نعیمه بیدمشکی یزدی

گروه پژوهش هنر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

محمدرضا باقری لری

گروه پژوهش هنر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران