CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر مشخصات هیدرولیکی لایه پوششی و بستر محل دفن زباله بر مکانیزم پخش آلودگی در خاک

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مشخصات هیدرولیکی لایه پوششی و بستر محل دفن زباله بر مکانیزم پخش آلودگی در خاک
شناسه (COI) مقاله: NCCE11_179
منتشر شده در یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

امید احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حامد فرشباف آقاجانی - استادیار گروه عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسین سلطانی جیقه - دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

خلاصه مقاله:
امروزه با افزایش جمعیت شهرها و افزایش تولید زباله، آلودگیهای زیست محیطی ناشی از زباله ها افزایش یافته است که برای غلبه بر این آلودگیهانیازمند ابداع روشهای نوین برای مدیریت این زباله ها بیشتر شدهاست. یکی از روشهای رایج، دفن مهندسی زباله های شهری در مدفنهای بهداشتی میباشد که دارای طراحی خاصی برای جلوگیری از نفوذ شیرابه حاصل از زباله به داخل زمین و آلوده کردن منابع آب زیرزمینی میباشد. علیرغم تمهیدات صورت گرفته برای جلوگیری از نشت شیرابه در داخل خاک بخشی از شیرابه در اثر عواملی مانند مناسب نبودن خاک زمین دفن زباله، طراحی نادرست و مشکلات اجرایی به داخل خاک نفوذ کرده و در طی مدت زمانی باعث آلودگی خاک و سفره های آب زیرزمینی منطقه میشود. ازاین رو شناخت عوامل موثر بر نفوذ آلودگیها و چگونگی اصلاح ایرادات برای جلوگیری از نشت و انتشار آنها یکی از مسائل مهم جامعه مهندسی میباشد. در این مقاله تاثیر مشخصات نفوذپذیری اجزا پوشش تحتانی مدفن و بستر بر مکانیزم پخش آلودگی در زمین بصورت عددی در نرم افزار تحلیلی اجزا محدود CTRAN/W از مجموعه نرم افزارهای GeoStudio بررسی میشود. برای این منظور لندفیل کهریزک مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق نفوذپذیری لاینر و بستر، ضرایب پخش آلودگی لاینر)شامل ضرایب Diffusion و)Dispersion متغیر فرض شده است و برای هر حالت تحلیل مکانیزم گسترش آلودگی در خاک بستر شامل دبی خروجی از لاینر مدفن بهداشتی، جبهه پیشروی آلودگیها در خاک وغلظت آالینده در زیر لاینر تعیین شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش ضریب نفوذپذیری لاینر و بستر مقدار دبی زیر الینر و جبهه پیشروی و غلظت افزایش مییابد. همچنین تاثیر پارامتر Dispersion بیشتر از Diffusion میباشد.

کلمات کلیدی:
لندفیل کهریزک، نفوذ شیرابه، آلودگی، نرم افزار GeoStudio، ضریب نفوذپذیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/917935/