خانواده بستر سلامت روانی کودکان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 668

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HPCONF03_219

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1398

Abstract:

خانه و خانواده از اهمیت خاصی در شکل گیری و تعیین رفتار بارز و آشکار کودک، واکنشهای عاطفی، ادراک، نگرش ها وارزشهای کودک دارد و حتی اگر بپذیریم که رفتار اکتسابی است و یادگیری حداقل در آغاز متاثر از تقویت و پاداش محیطی است باز خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. هر چند شخصیت در سنین و مراحل مختلف تغییرپذیر است، ولی نخستین اثرات، مبنای اولیه دیدگاه کلی و انتظارات کودک را معین می کند و به بیان دیگر خانه جایی است که زندگی در آن آغاز می گردد و علیرغم تمایل جوانان در اوان نوجوانی به رهایی از قیود و محدودیت های خانوادگی، نبودن روابط مطلوب و همبستگی های خانوادگی، اثرات مخربی به ویژه در سنین دوازده و سیزده سالگی روی نوجوانان بر جای می گذارد. والدینی که در زندگی دارای معیارها و ارزش های والایی هستند و به آنها عمل می کنند، غالبا فرزندانشان نیز در مواجه ه با تعارضات، دارای همان ارزش های والا خواهند بود.

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

حسین رضایی نژاد

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

طیبه قمری

کارشناسی کارشناس تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

حسین قاسمی

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)