شناسایی قطعات بحرانی و بررسی قابلیت اطمینان سیستم کنترل پرواز هواپیمای بوئینگ 747 با رویکرد مهندسی نگهداری و تعمیرات دفاعی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,827

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECDS05_081

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1398

Abstract:

اهمیت نگهداری و تعمیرات در برخی از صنایع به حدی است که در صورت عدم رعایت آن علاوه بر خسارات مادی، خسارات غیرقابل جبران نیروی انسانی را نیز به دنبال خواهد داشت، که تعمیر و نگهداری هواپیما نیز جزء همین صنایع حساس است؛ لذا با توجه به تحریم ها و اهداف جمهوری اسلامی ایران و نیاز به خودکفایی و عدم وابستگی به سایر کشورها نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق در این زمینه در کشور می باشد..با توجه به اهمیت هواپیمای بوئینگ 747 در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هدف از انجام این پژوهش شناسایی قطعات بحرانی و بررسی قابلیت اطمینان در سیستم کنترل پرواز این هواپیما می باشد، تا با شناخت این موارد و آموزشهای لازم در هر یک از لایه های سازمانی ازجمله مدیران، بازرسان و تکنسینهای داخلی، برنامه ریزی صحیح و نظارت به موقع در تعویض، تعمیر و چک های دورهای خاص برای این قطعات، علاوه بر چک های دوره ای شناسنامه ای خود هواپیما، فارغ از وابستگی به سایر کشورها، هم هزینه تعمیرات و خرابی را کاهش داده و هم درصد بروز سانحه را به حداقل برسانیم و عمر مفید هواپیما را افزایش دهیم. برایاین منظور بلوک دیاگرام سیستم کنترل پرواز هواپیما ترسیم و با استفاده از نظرات متخصصین و صاحبنظران در این زمینه و طراحی درخت خرابی خطاهای هر بخش، میزان تاثیر آنها بر خرابی سیستم در فازهای مختلف پروازی، با توجه به ماموریتهای سازمانی تعریفشده برای آن، موردبررسی قرارگرفته است که درنهایت مشخص گردید سیستم و قطعات هیدرولیکی، سنسورهای الکتریکی و تنظیم کننده های هر زیرمجموعه بیشترین میزان ضربه پذیری را دارند که موجب بروز حادثه میشود. سپس قابلیت اطمینان هر یک از سیستم های مرتبط محاسبه شد و تاثیر این قطعات بحرانی در کاهش قابلیت اطمینان سیستم موردبررسی قرارگرفته است که می بینیم با افزایش عمر و کاهش احتمال خرابی این قطعات قابلیت اطمینان سیستم به طور قابل ملاحظه ای افزایش مییابد.

Keywords:

مدیریت نت و تعمیرات دفاعی , ضربه پذیری سیستم , قابلیت اطمینان , قطعه بحرانی , سیستم کنترل پرواز هواپیما

Authors

محمدعلی عرب پور

کارشناس ارشد، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران