ارائه مدلی برای انتخاب تامین کننده و تعیین اندازه سفارش با محدودیت ظرفیت تامین کنندگان برای اقلام با کیفیت نامطلوب

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 507

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS12_217

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

جهانی شدن و ظهور شرکت های توسعه یافته در محیط رقابتی، افزایش دائمی برون سپاری قطعات و خدمات را با خود به همراه داشته است و از این رو شرکت ها را وادار به توجه بیشتر به فرآیند خرید و تصمیم گیری های مرتبط با آن کرده است. یکی از این تصمیم ها که بر تمامی حوزه هایی که شرکت اثرگذار بوده، انتخاب تامین کننده مناسب است. در این پژوهش با توجه به پیچیدگی فرآیند انتخاب تامین کننده، به طور خاص بر آخرین مرحله آن یعنی تعیین بهترین ترکیب از بین تامین کنندگان بالقوه و تخصیص سفارش به آنها جهت برآورده سازی نیازمندی های خرید، تکیه شده است.معیار کیفیت تامین کنندگان، از مهم ترین معیارهای اثرگذار بر انتخاب تامین کننده می باشد. به همین جهت در این پژوهش ابتدا یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط با هدف حداکثر سازی سود کل سالانه خریدار و با فرض وجود اقلام با کیفیت نامطلوب در سفارشات دریافتی از تامین کنندگان ارائه شده است.به دلیل این که مدل پیشنهادی غیرخطی می باشد، بنابراین ابتدا با استفاده از تکنیک های خطی سازی مدل را به فرم خطی تبدیل و سپس با استفاده از نرم افزار GAMS به حل مدل پرداخته ایم.

Keywords:

انتخاب تامین کننده , اقلام با کیفیت نامطلوب , برنامه ریزی عدد صحیح

Authors

وحید رحیمی

دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه