تحلیل و بررسی روش ترکیبی اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,348

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO04_055

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی فرایندی بر پایه حرارت حاصل از اصطکاک میان قالب و مواد است که در آن نمونه از طریق فشرده سازی و اکستروژن موادی مانند براده های فلز به وجود می آید. در این پژوهش نمونه سیم های تولید شده از براده های آلیاژ آلومینیوم به روش اکستروژن اصطکاکی مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه ها در سرعت های دورانی و نیروهای مختلف اکسترود شده و اثر این دو پارامتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا خواص ساختاری نمونه ها به وسیله میکروسکوب مخصوص بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که نمونه های تولید شده در سرعت دورانی بالاتر و نیروی کمتر از کیفیت سطح به مراتب بهتری برخوردار بوده و ترک سطحی کمتری در آن ها دیده شد. از طرفی دیگر با افزایش سرعت دورانی دمای فرایند و اندازه دانه افزایش یافت. در ادامه مطالعه خواص مکانیکی آزمون های میکروسختی و فشار به کار گرفته شد. با افزایش سرعت دورانی مقادیر سختی و تنش تسلیم نمونه ها کاهش چشمگیری پیدا کرد و افزایش نیروی اکستروژن تا یک حد مشخص نیز باعث افزایش در استحکام تسلیم ماده شد.

Authors

میلاد خیام دار

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، گرایش جامدات، موسسه آموزش عالی پارسیان، قزوین، ایران

داوود شفاعتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، گرایش جامدات، موسسه آموزش عالی پارسیان، قزوین، ایران

محمدرضا ابراهیمیان

استادیار گروه مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی پارسیان، قزوین، ایران