نوآوری رویکردهای حسابداری مدیریت در مواجهه با بحران های اقتصادی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 664

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAEB01_064

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

حسابداری مدیریت در دنیا ، از رشد و پویایی سریعی برخوردار بوده وبه طور منظم، محصولات فکری جدیدی را به رهبران شرکت ها ومدیران سازمان ها عرضه کرده است . استفاده سازمان ها از ابزارهای حسابداری مدیریت که اخیرا توسعه یافته اند اغلب کمتراز ابزارهای حسابداری سنتی است براین اساس دراین مقاله به دنبال شیوه های نو درحسابداری مدیریت درزمان بحران اقتصادی وبا استناد به مقاله های علمی هستیم . درمقاله حاضر یک جمع بندی کلی ازروش های حسابداری مدیریت درمواجهه با بحران اقتصادی وهمچنین روش های نوین حسابداری مدیریت درقبل از بحران اقتصادی به طور خلاصه ارائه می شود.

Keywords:

حسابداری مدیریت , بحران اقتصادی , تکنیک های نوآورانه حسابداری

Authors

بهاره براهوئی پیرنیا

عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زاهدان، دانشگاه فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان، ایران

حدیثه پارسانژاد

دانشجوی کارشناسی حسابداری آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زاهدان