بررسی و مقایسه مفهوم مکان درمیانسرای مسجد ملک کرمان با محیط پیرامون تخت درگاه قلی بیک

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 494

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0742

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

مکان کلیتی است که از عینیات (مصالح، شکل، بافت و رنگ ) ساخته شده است. این نوشتاربا طرح سوالاتی نظیر ویژگیهای درک مکان در حیاط مرکزی مسجد جامع ملک و تخت درگاه قلی بیک کرمان و اینکه بنای تخت درگاه قلی بیگ که ساختمانی برونگراست چگونه میتواند معرف مکان باشد و اینکه مکان در هریک از این دوبنا بواسطه چه عناصر، عوامل و مولفه هایی ایجاد ودرک میگردد به مقایسه مفهوم مکان در دو اثر معماری سنتی ایرانی، حیاط مرکزی مسجد ملک و تخت درگاه قلی بیک میپردازد. ساختمان تخت درگاه قلی بیک ساختمانی برونگراست که باید از بیرون دیده شود و به واسطه اثر تابشی که دارد بر محیط پیرامونش اثر میگذارد. میانسرای مسجد ملک بواسطه درونگرا بودنش ایجاد محصوریت مینماید بنابراین ناظر نمیتواند قبل از ورود به میانسرا (حیاط مرکزی)در هر لحظه درک متفاوتی نسبت به بنا داشته باشد. هردو بنا نوعی مکان را معرفی مینمایند. تخت درگاه قلی بیگ به دلیل برونگرا بودن باید از خارج درک شود اما حیاط مرکزی مسجد ملک در واقع محدوده ایست محصورکه ادراکش بواسطه حضور درون آن ممکن است.

Authors

زهره اپرناک

عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

سرور فهرجی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان