موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 581

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSEC-6-1_011

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1398

Abstract:

با اعتقاد به این واقعیت که یک فعالیت می تواند از چندین راه یا حالت انجام پذیرد و یا در شرایط واقعی، ممکن است چندین حالت اجرایی برای فعالیت ها با میزان منابع مختلف وجود داشته باشد، نیاز به ارزیابی زمانبندی حاصل از روشهای مختلف از ترکیب های مختلف زمان-منابع-کیفیت و بهینه سازی آنها می باشد که از آن به مسائل با عنوان زمانبندی پروژه با منابع چند حالته یاد می شود. از طرفی دیگر کاربرد تئوری محدودیت ها در مدیریت پروژه منجر به ایجاد رویکرد جدیدی در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها با عنوان زنجیره بحرانی شده است که مطالعه حاضر استفاده از تکنیک زنجیره بحرانی و موازنه همزمان زمان-هزینه-کیفیت را مدنظر دارد. در این مطالعه با استفاده از توانایی بالای الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات در بهینه سازی، به حل مسئله چند هدفه موازنه زمان-هزینه-کیفیت و با تکنیک زنجیره بحرانی پرداخته شده است تا بتواند مناسب ترین توالی و حالت اجرایی فعالیت ها به نحوی که در آن زمان، هزینه و کیفیت در بهینه ترین حالت ممکن نزدیک به واقعیت و اجرایی خود قرار داشته باشند را بیابد. برنامه نویسی الگوریتم بهینه سازی با نرم افزار متلب کدنویسی شده و نتایج مورد نظر استخراج شد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهاد شده، دو مثال موردی با تعداد 7 و 18 فعالیت حل شده است. در ضمن از یک پروژه با 60 فعالیت نیز که موازنه زمان هزینه کیفیت در آن صورت گرفته بود، به منظور صحت سنجی الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است و نتایج جدیدی استخراج شده است. نتایج نشان داد الگوریتم توسعه داده شده عملکرد صحیح و خوبی داشته است به طوریکه قابلیت ایحاد چندین جواب پارتو با مقادیر مختلف زمان، هزینه و کیفیت را دارد و همچنین نتایج براساس بهترین زمان، هزینه و کیفیت به طور محزا گزارش شده است که این امر به مدیران پروژه این امکان را می دهد تا با توجه به اولویت خود در پروژه جواب بهتر را برگزیند.

Keywords:

Authors

محمدجواد طاهری امیری

دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

فرشیدرضا حقیقی

استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

احسان اله اشتهاردیان

استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

عزیر عابسی

استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل