بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی متیل متیل فسفونات

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 252

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ADST-7-4_001

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1398

Abstract:

در این تحقیق، یک حسگر گازی مقاومت شیمیایی مبتنی بر گرافن اکسید احیا شده برای آشکارسازی گزینش­پذیر دی­متیل­متیل فسفونات (DMMP)  به عنوان شبه­عامل اعصاب توسعه داده شده است. احیای گرافن اکسید توسط عوامل احیا کننده های مختلفی مانند آسکوربیک اسید، گلوکز، هیدرازین هیدرات و پارافنیلن دی­آمین انجام گرفت. گرافن اکسیدهای احیا شده که به خوبی در آب مقطر پراکنده شده بودند؛ با روش قطره چکانی روی سطح الکترودهای شانه­ای قرار داده شدند. همچنین، از ترکیب تترافلوئورو هیدروکینون (TFQ) به عنوان لایه ثانوی پوشش­دهنده برای بهبود گزینش­پذیری و حساسیت استفاده گردید. برای سنجش تغییرات مقاومت از دستگاه LCR-Meter استفاده شد. گستره پاسخ خطی آمده برای DMMP < /span> با این حسگر mg/L 5/4-2 با حد تشخیص mg/L 3/0 به دست آمد. انحراف استاندار نسبی برای 4 بار تکرارپذیری پاسخ حسگر مقدار 1 درصد محاسبه شد.

Keywords:

حسگر مقاومت شیمیایی , گرافن اکساید احیا شده , دی متیل متیل فسفانات , حسگرگازی

Authors

مصطفی نجفی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

سعید منزوی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

محمدجواد تقی زاده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)