جایابی بهینه نیروگاه خورشیدی در شبکه های توزیع جهت بهبود تلفات و قابلیت اطمینان با استفاده از روش بهینه سازی چند هدفه اجتماع ذرات

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 748

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPS-4-2_006

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398

Abstract:

یکی از روش های موثر جهت پاسخ گویی به رشد بار و تامین سطح مشخصی از قابلیت اطمینان، استفاده از منابع تولید پراکنده می باشد. از جمله سیستم های تولید پراکنده بسیار پرکاربرد، نیروگاه های خورشیدی می باشند. به جهت اهمیت ویژه خروج سیستم از حالت عملکرد که می توان حجم بالایی از مشترکین را بی برق نماید. شاخص های مختلف قابلیت اطمینان مطرح می گردند. نصب نیروگاه های خورشیدی در شبکه توزیع، ولتاژ نقاط مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد؛ لذا باید مکان و میزان توان تزریقی توسط واحدهای خورشیدی در شینه ها به نحوی تعیین گردد که بیشترین تاثیر را از لحاظ بهبود کیفیت ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان در مجموعه سیستم توزیع دارا باشد. در این مقاله هدف ا است تا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه اجتماع ذرات جایابی مناسب برای واحد خورشیدی حاصل و در نتیجه آن بهبود تلفات سیستم و شاخص های قابلیت اطمینان آن تامین شود. روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار MATLAB بر روی سیستم روی بیلینتون (RBTS) اعمال شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد نیروگاه های خورشیدی با توجه به مشخصات، تکنولوژی و مکان اتصال به شبکه، می توانند تاثیرات مثبتی ار جمله بهبود قابلیت اطمینان و بهبود کیفیت ولتاژ روی شبکه های توزیع بوجود آورند.

Keywords:

سیستم تولید توان خورشیدی , جایابی بهینه , الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات , سیستم توزیع , قابلیت اطمینان

Authors

یاشین حسن زاده دارانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

حسین هارون آبادی

استادیار، گروه برق- قدرت، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر

رسول اصغری

مربی، گروه مهندسی برق- قدرت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران