تحلیل تبدیل موتور تی یوفایواز حالت تنفس طبیعی به پرخوران برای رسیدن به %25افزایش توان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 375

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA17_003

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1398

Abstract:

در طراحی موتور عوامل بسیار زیادی در تولید گشتاور و توان در یک دور خاص نقش داشته وتغییر هر یک از عوامل باعث تغییر درمیزان توان تولیدی خواهد شد.در حالت پرخورانی با افزایش چگالی هوای ورودی,جرم بیشتری از هواوسوخت داخل محفظه احتراق انباشته شده و توان بیشتری حاصل می شود.در این تحقیق یک موتور تی یو فایو بامکش طبیعی در نظر گرفته شده وبه منظور %25افزایش توان بامدل سازی تحلیلی نسبت به پر خورانی آن اقدام واثر افزایش توان مورد بررسی قرار گرفته شده است.

Authors

رامین قاسمی اصل

استاددانشکده فنی ومهندسی,واحد تهران غرب,دانشگاه آزاد اسلامی

امید درخشانی

دانشجوی دانشکده فنی ومهندسی ,واحد تهران غرب,دانشگاه آزاد اسلامی