تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در توسعه پایدار با رویکرد تلفیقی آنتروپی و تاپسیس فازی شهودی فاصله ای

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 382

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMCONFERENCE04_128

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398

Abstract:

دستیابی به نوآوری های پویا و توسعه فناوری در سایه شکل گیری سیستم های نوآوری تکنولوژیک میسر می شود؛ از این رو این پژوهش با توجه به اهمیت بحث نوآوری تکنولوژیک و تاثیر آن در توسعه پایدار، به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در توسعه پایدار با رویکرد تلفیقی آنتروپی و تاپسیس فازی شهودی فاصله ای پرداخته است. بدین منظور پس از مطالعه ی ادبیات موضوع، 25 عامل تاثیرگذار بر نوآوری تکنولوژیک شناسایی و سپس این عوامل در 4 بعد (ارتباطات، محیطی، ظرفیت و منابع و فنی) طبقه بندی شدند. پس از طراحی و توزیع پرسشنامه میان خبرگان حوزه ی مفاهیم نوآوری تکنولوژیک، اولویت و اهمیت هر یک از این عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی در محیط فازی شهودی فاصله ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که رو شهای ارتباط مناسب و بعد از آن، عوامل پیچیدگی فنی و بلوغ فناوری به ترتیب از موثرترین عوامل بر نوآوری تکنولوژیک در توسعه پایدار هستند.

Keywords:

نوآوری تکنولوژیک , توسعه پایدار , آنتروپی , تاپسیس فازی شهودی فاصله ای

Authors

آرزو السادات آیت الله

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و هنر، یزد