بررسی تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط آزمایشگاهی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 576

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWR-2-1_003

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1398

Abstract:

سرمای شدید سبب بروز خسارت در گندم شده و رشد و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، این آزمایش با هدف بررسی تحمل به یخزدگی هشت ژنوتیپ گندم در شرایط کنترل شده اجرا شد. ترکیب دما (3+، 3-، 5-، 7- و 9- درجه سانتی گراد) و ژنوتیپ (بهار، پارسی، پیشتاز، پیشگام، چمران، زرین، سیوند و مرودشت) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در نظر گرفته شد. دو هفته بعد از اعمال تیمار یخزدگی درصد بقاء، وزن خشک، تعداد برگ در گیاهچه و ارتفاع گیاهچه در شرایط گلخانه اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که با کاهش بقاء گیاهچه در اثر افت دما، میزان وزن خشک، ارتفاع و تعداد برگ در گیاهچه ها نیز کاهش یافت. ژنوتیپ مرودشت نیز با داشتن بیشترین توان مقاومت به یخزدگی (5.2- درجه سانتی گراد) در بین بقیه ژنوتیپ های گندم از نظر وزن خشک، ارتفاع گیاهچه و تعداد برگ در گیاهچه برتری داشت و ژنوتیپ های پارسی و زرین در رتبه های بعدی جای گرفتند. در حالی که ژنوتیپ پیشتاز ژنوتیپی فوق العاده حساس به یخزدگی بود. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، می توان توصیه کرد که در مناطق با احتمال سرمازدگی، بهتر است از کشت ژنوتیپ پیشتاز خودداری کرد و به جای آن از ژنوتیپ های مرودشت، پارسی و زرین بهره گرفت.

Authors

محسن سعیدی

دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

مجید عبدلی

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

پروین الیاسی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • FAO. 2016. Food and Agriculture Organization of the United Nations, ...
 • Alisoltani, A., Alizadeh, H., Mahfoozi, S. and Khayalparast, F. 2012. ...
 • Amir-Ghasemi, T. 2002. Frosting of plants: Frost danger, prediction and ...
 • Anjum, N.A., Chan, M.T. and Umar, S. 2010. Ascorbate-glutathione pathway ...
 • Apostolova, P., Yordanova, R. and Popova, L. 2008. Response of ...
 • Arzani, A. 2011. Breeding field crops (Translation). By: Sleper, D. ...
 • Azizi, H. 2005. Evaluation of cold tolerance in wheat under ...
 • Azizi, H. Nezami, A., Khazaee, H.R. and Nassiri, M. 2008. ...
 • Azizi, H., Nezami, A., Nassiri, M. and Khazaee, H.R. 2007. ...
 • Barzan, Z., Dehdari, M. and Amiri Fahliani, R. 2018. Evaluation ...
 • Bridger, G.M., Falk, D.E., Mckersie, B.D. and Smith, D.L. 1996. ...
 • Chen, T.H., Gusta, L.V. and Fowler, D.B. 1983. Freezing injury ...
 • Cyril, J., Duncan, R.R. and Baird, W.V. 1998. Changes in ...
 • Dashti, M., Kafi, M., Tavakkoli, H., Mirza, M. and Nezami, ...
 • Dionisio-Sese, M.L. and Tobita, S. 1998. Antioxidant responses of rice ...
 • Fowler, D.B. and Gusta, L.V. 1979. Selection for winter hardiness ...
 • Fowler, D.B., Gusta, L.V. and Tyler, N.J. 1981. Selection for ...
 • Fridovich, I. 1986. Biological effects of the superoxide radical. Archives ...
 • Fry, J.D., Lang, N.S., Clifton, R.G.P. and Maier, F.P. 1993. ...
 • Griffith, M. and McIntyre, C.H. 1993. The interrelationship of growth ...
 • Gusta, L.V., Fowler, D.B. and Tyler, N.J. 1982. Factors influencing ...
 • Gusta, L.V., O’Connor, B.J., Gao, Y.P. and Jana, S. 2001. ...
 • Hassibi, P., Moradi, F. and Nabipour, M. 2008. Effect of ...
 • Jian, L.C., Li, J.H. and Chen, W.P. 1999. Cytochemical localization ...
 • Mirfakhraii, R., Mardi, M., Talei, A., Mahfoozi, S. and Zali, ...
 • Mirmohammad Meybodi, A.M. and Tarkesh Esfahani, S. 2005. Physiology and ...
 • Mirzaie Asl, A., Yazdi Samadi, B., Zali, A. and Sadeghian ...
 • Moosavi, M.J., Nezami, S., Izadi Darbandi, E., Nezami, A., Yousefsani, ...
 • Nazeri, M., Ahmadi, A., Tabeei, M. and Kohestani, B. 2006. ...
 • Nezami, A., Ahmadi Lahijani, M.J., Shojaei Noferest, K., Rezaei, J. ...
 • Nezami, A., Bagheri, A., Rahimian, H., Kafi, M. and Nasiri ...
 • Nezami, A., Borzooei, A., Jahani, M., Azizi, M. and Sharif, ...
 • Nezami, A., Khazaei, H.R., Azizi, H. and Najibnia, S. 2009. ...
 • Nezami, A., Nabati, J., Borzooei, A., Kamandi, A., Masomi, A. ...
 • Nezami, A., Rezaei, J. and Alizadeh, B. 2010 b. Evaluation ...
 • Nezami, A., Soleimani, M.R., Ziaee, M., Ghodsi, M. and Bannayan ...
 • Saeidi, A., Akbari, A., Bakhtiari, S., Mehrvar, M.R. and Nategh, ...
 • Saeidi, M., Eliasi, P., Abdoli, M. and Sasani, S. 2012. ...
 • Sarhadi, E., Mahfoozi, S., Majidi Hervan, E. and Amini, A. ...
 • Sarmadnia, G. 1993. Importance of environmental stresses in agronomy. Key-Note ...
 • Siahmerghouie, A., Azizi, G., Nezami, A. and Jahani-Kandari, M. 2011. ...
 • Vitamvas, P. and Prasil, L.T. 2008. WCS120 protein family and ...
 • Wang, C.Y. and Adams, D.O. 1980. Ethylene production by chilled ...
 • Yin, L., Wang, C., Chen, Y., Yu, C., Cheng, Y. ...
 • Yong, Z., Hao-Ru, T. and Ya, L. 2008. Variation in ...
 • Yoshida, M., Abe, J., Moriyama, M. and Kuwabara, T. 1998. ...
 • نمایش کامل مراجع